Castell Caerffili

Map Hanes Cymru

Archwiliwch 12 thema ddiddorol a darganfod safl eoedd anhygoel gyda Map Hanes Cymru Cadw ar-lein.

Dewch o hyd i’ch cyfnod chi yn hanes Cymru nawr
Teulu yng Nghastell Cydweli.

E-gylchlythyr

Cofrestrwch i dderbyn ein e-gylchlythyr newydd a gwell er mwyn cael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau sydd i ddod, gweithgareddau diweddar a chynigion arbennig – a gallwch deilwra’r cyfan i’r ardal o’ch dewis!

Cofrestrwch nawr i gael rhagor o wybodaeth am reoli eich dewisiadau
Caer Rufeinig Segontiwm yn codi o’r adfeilion

Mis Hanes Cymru 2015

A welsoch eisiau Mis Hanes Cymru? Ysgrifennodd arbenigwyr Cadw nifer o draethodau ar amrywiaeth o bynciau gafaelgar — a gallwch droi at bob un ohonyn nhw ar ein gwefan.

Gweler y rhestr o erthyglau gan arbenigwyr Cadw

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Comics Pete Fowler

Paciwch eich dychymyg

Cymerwch gip yn ôl ar rai o’r pethau hwyliog a drefnodd Cadw dros yr haf – gan gynnwys fideos o ryfeddodau Lego, taflenni lliwio creadigol a chomics gan yr artist o fri Pete Fowler.

Ewch i’r adran Hwyl am restr lawn o’r holl weithgareddau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw