Caernarfon i gynnal cynhadledd WH:UK

Caernarfon i gynnal cynhadledd WH:UK

Cestyll a Muriau Trefi Brenin Edward I i ddathlu 30 mlynedd o statws Safle Treftadaeth y Byd trwy groesawu cynrychiolwyr o ddiwydiant treftadaeth y DU.

Cadwch eich tocynnau yma
Gardd dân ryfeddol yn dod i Gastell Caernarfon

Gardd dân ryfeddol yn dod i Gastell Caernarfon

Bydd awyr y nos uwchben Caernarfon yn wenfflam wrth i berfformiad tanllyd ddod i gastell y dref am y tro cyntaf ar Ddydd Gwener, 30 Medi.

Mae gwybodaeth bellach am Gwenfflam Caernarfon yma
Y Ddraig

Y Ddraig yn teithio ar draws Cymru

Ydych chi’n ddigon dewr i fynd wyneb yn wyneb â Draig Gymreig? Dyma eich cyfle - mae’r ddraig enfawr yn cychwyn ar daith o gwmpas saith o gestyll Cymru dros dymor yr Haf.

Cwrdd â’r Ddraig
Amser Paned?

Amser Paned?

Mae parlwr te Castell Coch nawr ar agor! Galwch draw i’r parlwr te Edwardaidd am baned a chacen er mwyn gorffen eich ymweliad

Darganfyddwch mwy am y safle yma
Castell Caernarfon

Pabïau yn dod i Gastell Caernarfon

Bydd Poppies: Weeping Window, gan yr artist Paul Cummins a'r dylunydd Tom Piper, yn cael ei arddangos yng Nghastell Caernarfon yn Hydref 2016

Cliciwch yma i ddysgu mwy am yr arddangosfa wych hon

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Comics Pete Fowler

Paciwch eich dychymyg

Cymerwch gip yn ôl ar rai o’r pethau hwyliog a drefnodd Cadw dros yr haf – gan gynnwys fideos o ryfeddodau Lego, taflenni lliwio creadigol a chomics gan yr artist o fri Pete Fowler.

Ewch i’r adran Hwyl am restr lawn o’r holl weithgareddau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw