Dewch drwy’r drws i Ddysgu

Dewch drwy’r drws i Ddysgu

Dyma’ch cyfle i ddarganfod hanes! Dewch i fwynhau digwyddiadau Drysau Agored drwy Gymru gyfan yn ystod mis Medi 

Cliciwch yma i ddechrau chwilio…
Grŵp Amgylchedd Hanesyddol yn lansio ymgynghoriad ar newid hinsawdd

Grŵp Amgylchedd Hanesyddol yn lansio ymgynghoriad ar newid hinsawdd

Rhannwch eich barn ar sut i baratoi’r amgylchedd hanesyddol ar gyfer hinsawdd sy’n newid

Darganfod rhagor...
Cestyll y Tywysogion a'r Arglwyddi

Cestyll y Tywysogion a'r Arglwyddi

Gan fod gennym olion hyd at 500 o gestyll carreg ac argloddiau, hawdd deall bod Cymru’n cael ei hadnabod fel ‘gwlad y cestyll’.

Darganfod gorffennol i Gymru...
Bwrdd Cadw Recriwtio Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol

Bwrdd Cadw Recriwtio Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol

Hoffech chi fod yn rhan o gynllunio dyfodol Cadw yn y tymor hir?

Darganfod rhagor...
Dewch i'n safleoedd ni!

Dewch i'n safleoedd ni!

Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr yn rhai o'n safleoedd, i helpu profiad yr ymwelydd ac i ddod â'n safleoedd yn fyw!

Darganfod rhagor

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Drysau Agored

Drysau Agored

Cynigiwch gyfle i ymwelwyr archwilio eich eiddo arbennig a dod o hyd i drysorau cudd eleni.

Cestyll Byw!

Cestyll Byw!

Mae'r gyfrinach allan — mae haf epig o antur, mytholeg a hud yn aros yng nghastell fwyaf Cymru...

Dysgwch ragor yma>