Castell Caerffili

Mynediad am ddim ar Dydd Gwyl Dewi

Dathlwch hanes a diwylliant Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi drwy ymweld a safleoedd Cadw am ddim! Ymunwch â'r dathlu a chamu yn ôl i orffennol Cymru ar Fawrth 1af!

Darganfod beth allwch chi weld neu ei wneud ar dydd Gwyl Dewi
Ddraig

Mae’r Flwyddyn Chwedlau bron â chyrraedd!

Byddwch yn rhan o’r stori yn 2017 drwy helpu i warchod safleoedd mwyaf poblogaidd ac eiconig Cymru.

Edrychwch ar ein cynigion aelodaeth nawr…
H-wy-l y Pasg

H-wy-l y Pasg

Mis Ebrill eleni, rydym yn eich gwahodd chi a'ch cywion bach i ymuno â ni yn yr h-wy-l. Mae hwyl i'r teulu cyfan yn un o safleoedd Cadw sy’n eich ymyl chi — felly ewch amdani!

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Comics Pete Fowler

Paciwch eich dychymyg

Cymerwch gip yn ôl ar rai o’r pethau hwyliog a drefnodd Cadw dros yr haf – gan gynnwys fideos o ryfeddodau Lego, taflenni lliwio creadigol a chomics gan yr artist o fri Pete Fowler.

Ewch i’r adran Hwyl am restr lawn o’r holl weithgareddau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw