Teithiau Cerdded y Gaeaf yng Nghymru

Rhannwch eich barn ...

Beth am grwydro ein safleoedd y gaeaf hwn er mwyn mwynhau golygfeydd anhygoel?  Tynnwch lun neu ddau ar eich dyfais a’u rhannu gyda ni ar facebook / twitter

www.twitter.com/cadwcymru

www.facebook.com/cadwwales

www.instagram.com/cadwcymruwales

Newidiadau i geisiadau am ganiatâd

Newidiadau i geisiadau am ganiatâd

Bydd angen datganiad effaith treftadaeth ar gyfer ceisiadau am ganiatâd adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth o 1 Medi 2017.

Darganfod rhagor
Adnoddau dysgu newydd, yn rhad ac am ddim ar Oes y Tywysogion

Adnoddau dysgu newydd, yn rhad ac am ddim ar Oes y Tywysogion

Mae’r adnoddau newydd yma sydd wedi eu cynllunio i gefnogi’r cwricwlwm newydd yng Nghymru yn edrych ar hanes Cymreig y cyfnod o safbwynt Cymreig, Prydeinig ac Ewropeaidd.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth
Dewch i'n safleoedd ni!

Dewch i'n safleoedd ni!

Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr yn rhai o'n safleoedd, i helpu profiad yr ymwelydd ac i ddod â'n safleoedd yn fyw!

Darganfod rhagor

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Drysau Agored

Drysau Agored

Cynigiwch gyfle i ymwelwyr archwilio eich eiddo arbennig a dod o hyd i drysorau cudd eleni.

Dewi a Dwynwen

Chwilio am Chwedlau

Dewch wyneb yn wyneb gyda bwystfilod chwedlonol, cymeriadau hudolus a ffigurau go iawn yn hanes Cymru yn ystod 2017.

Cewch gwrdd â Dewi a Dwynwen, a chael gwybod mwy

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Dwynwen — Y tu ôl i’r llenni

Sianel YouTube Cadw