Gwaith cadwraeth hanfodol yn cychwyn yn ein castell tylwyth teg!

Gwaith cadwraeth hanfodol yn cychwyn yn ein castell tylwyth teg!

Er mwyn gwarchod y bensaernïaeth a’r addurn gwych, bydd Castell Coch ar gau am dair wythnos o 4–24 Mehefin ar gyfer gwaith cadwraeth

Drysgwch ragor yma...
Ydych chi’n meddu ar y gallu i fod yn Arwr yr Awyr?

Ydych chi’n meddu ar y gallu i fod yn Arwr yr Awyr?

Darllenwch am atyniad 3D newydd sbon Castell Caernarfon, sy’n rhoi cyfle i chi reoli dreigiau holograffig sy’n anadlu tân, y profiad cyntaf o’i fath yn y DU.  

Dysgwch ragor yma...
Dewch i'n safleoedd ni!

Dewch i'n safleoedd ni!

Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr yn rhai o'n safleoedd, i helpu profiad yr ymwelydd ac i ddod â'n safleoedd yn fyw!

Darganfod rhagor
Mynediad diderfyn i orffennol Cymru

Mynediad diderfyn i orffennol Cymru

Ymunwch â Cadw am gyn lleied â £1.50 y mis a chewch fynediad diderfyn i fwy na 100 o safleoedd hanesyddol

Darganfod rhagor...
Lansio Ymgynghoriad Amgylchedd Hanesyddol

Lansio Ymgynghoriad Amgylchedd Hanesyddol

Rhannwch eich barn cyn dydd Gwener 13 Gorffennaf ar fesurau drafft ar gyfer rheoli rhai addoldai rhestredig yng Nghymru ac arweiniad newydd ar henebion.

Dysgwch ragor yma >

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Drysau Agored

Drysau Agored

Cynigiwch gyfle i ymwelwyr archwilio eich eiddo arbennig a dod o hyd i drysorau cudd eleni.

Cofrestrwch nawr
Cestyll Byw!

Cestyll Byw!

Mae'r gyfrinach allan — mae haf epig o antur, mytholeg a hud yn aros yng nghastell fwyaf Cymru...

Dysgwch ragor yma>