Newidiadau i geisiadau am ganiatâd

Newidiadau i geisiadau am ganiatâd

Bydd angen datganiad effaith treftadaeth ar gyfer ceisiadau am ganiatâd adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth o 1 Medi 2017.

Darganfod rhagor
Drysau Agored

Drysau Agored

Ymunwch â ni wrth i ni agor trysorau cudd a lleoliadau poblogaidd am ddim y mis hwn.

Edrychwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi!
Tylwyth Teg am ddod i chwarae

Tylwyth Teg am ddod i chwarae

Os am brofiad lledrithiol, hudol, gall ymwelwyr â Chastell Coch ddefnyddio’r llwybr darganfod tylwyth teg digidol ar ap Cadw

Dysgwch fwy am Lwybr Tylwyth Teg, Castell Coch, yma
Dewch i'n safleoedd ni!

Dewch i'n safleoedd ni!

Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr yn rhai o'n safleoedd, i helpu profiad yr ymwelydd ac i ddod â'n safleoedd yn fyw!

Darganfod rhagor

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Drysau Agored

Drysau Agored

Cynigiwch gyfle i ymwelwyr archwilio eich eiddo arbennig a dod o hyd i drysorau cudd eleni.

Cofrestrwch nawr
Dewi a Dwynwen

Chwilio am Chwedlau

Dewch wyneb yn wyneb gyda bwystfilod chwedlonol, cymeriadau hudolus a ffigurau go iawn yn hanes Cymru yn ystod 2017.

Cewch gwrdd â Dewi a Dwynwen, a chael gwybod mwy

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Dwynwen — Y tu ôl i’r llenni

Sianel YouTube Cadw