Mae Dewi a’i gariad Dwynwen, yng Nghastell Caerffili

Draig ar Daith

Mae Dewi a’i gariad Dwynwen, wedi glanio yng Nghaerffili — cyn bo hir bydd y ddraig fenywaidd ffyrnig yn mynd ar daith drwy Gymru

Cewch wybod ble i gwrdd â hi yn Ffau’r Ddraig
Fenyw yn Castell Criccieth

Drysau Agored

Ydych chi’n berchen ar eiddo llawn cymeriad y byddai’r cyhoedd yn hoffi ei archwilio? Os felly, gallwch gofrestru nawr ar gyfer Drysau Agored 2017.

Darganfyddwch sut gall eich lleoliad gymryd rhan yn nathliadau mis Medi
Hwyl ar ŵyl y banc

Hwyl ar ŵyl y banc

Bydd safleoedd Cadw yn cynnal digwyddiadau llawn hwyl i’r teulu yn ystod penwythnos Gŵyl y Banc Mai. O ail-greu digwyddiadau o’r Canol Oesoedd i arddangosfeydd hanes byw, mae rhywbeth at ddant pawb!

Darllenwch fwy am ein diwrnodau o hwyl i’r teulu!

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Comics Pete Fowler

Paciwch eich dychymyg

Cymerwch gip yn ôl ar rai o’r pethau hwyliog a drefnodd Cadw dros yr haf – gan gynnwys fideos o ryfeddodau Lego, taflenni lliwio creadigol a chomics gan yr artist o fri Pete Fowler.

Ewch i’r adran Hwyl am restr lawn o’r holl weithgareddau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw