Lansio Ymgynghoriad Amgylchedd Hanesyddol

Lansio Ymgynghoriad Amgylchedd Hanesyddol

Rhannwch eich barn cyn dydd Gwener 13 Gorffennaf ar fesurau drafft ar gyfer rheoli rhai addoldai rhestredig yng Nghymru ac arweiniad newydd ar henebion.

Dysgwch ragor yma >
Castell Conwy

Amser Chwarae?

Dewch o hyd i’r antur gŵyl banc calan Mai perffaith

Cliciwch yma am restr lawr o ddigwyddiadau ledled Cymru!
Adnoddau dysgu newydd, yn rhad ac am ddim ar Oes y Tywysogion

Adnoddau dysgu newydd, yn rhad ac am ddim ar Oes y Tywysogion

Mae’r adnoddau newydd yma sydd wedi eu cynllunio i gefnogi’r cwricwlwm newydd yng Nghymru yn edrych ar hanes Cymreig y cyfnod o safbwynt Cymreig, Prydeinig ac Ewropeaidd.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth
Dewch i'n safleoedd ni!

Dewch i'n safleoedd ni!

Rydyn ni'n chwilio am wirfoddolwyr yn rhai o'n safleoedd, i helpu profiad yr ymwelydd ac i ddod â'n safleoedd yn fyw!

Darganfod rhagor

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Drysau Agored

Drysau Agored

Cynigiwch gyfle i ymwelwyr archwilio eich eiddo arbennig a dod o hyd i drysorau cudd eleni.

Dewi a Dwynwen

Chwilio am Chwedlau

Dewch wyneb yn wyneb gyda bwystfilod chwedlonol, cymeriadau hudolus a ffigurau go iawn yn hanes Cymru yn ystod 2017.

Cewch gwrdd â Dewi a Dwynwen, a chael gwybod mwy

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Dwynwen — Y tu ôl i’r llenni

Sianel YouTube Cadw