Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau!

Y rhieni balch, Dewi a Dwynwen, yn rhannu eu newydd-ddyfodiaid gydag ymwelwyr Castell Caerffili

Edrychwch ble y gallwch ddilyn Dwynwen a’i rhai bach dros yr haf...
Tylwyth Teg am ddod i chwarae

Tylwyth Teg am ddod i chwarae

Os am brofiad lledrithiol, hudol, gall ymwelwyr â Chastell Coch ddefnyddio’r llwybr darganfod tylwyth teg digidol ar ap Cadw

Dysgwch fwy am Lwybr Tylwyth Teg, Castell Coch, yma
Mynediad Am Ddim i Blant Gyda Brecon Carreg!

Mynediad Am Ddim i Blant Gyda Brecon Carreg!

Rydym ni a Brecon Carreg wedi dod at ein gilydd i roi cynnig anhygoel i blant gael mynediad rhad ac am ddim i’n safleoedd dros yr haf

Dysgwch sut!
Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

Mae adnodd ar-lein newydd, sydd eisoes wedi cofnodi bron 350,000 o enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru gan gadw eu pwysigrwydd hanesyddol am genedlaethau, wedi cael ei lansio

Dysgwch fwy

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Drysau Agored

Drysau Agored

Cynigiwch gyfle i ymwelwyr archwilio eich eiddo arbennig a dod o hyd i drysorau cudd eleni.

Cofrestrwch nawr
Dewi a Dwynwen

Chwilio am Chwedlau

Dewch wyneb yn wyneb gyda bwystfilod chwedlonol, cymeriadau hudolus a ffigurau go iawn yn hanes Cymru yn ystod 2017.

Cewch gwrdd â Dewi a Dwynwen, a chael gwybod mwy

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Dwynwen — Y tu ôl i’r llenni

Sianel YouTube Cadw