Glaw [CC, Juni – Kyoto, Japan. bit.ly/CadWeb1]

Tywydd gwael iawn

Mae'r rhan fwyaf o safleoedd Cadw ar agor fel arfer heddiw. Byddwn yn diweddaru ein tudalennau Facebook a Twitter os oes unrhyw safle yn gorfod cau oherwydd y tywydd.

Hoffwch ni ar Facebook | Dilynwch ni ar Twitter

Menywod yng nghastell Cilgerran

Fy Cadw

Ydych chi'n aelod o Cadw? Os felly, gallwch nawr gael mynediad i adran newydd o'r wefan lle gall aelodau Cadw weld talebau, cynnwys unigryw ac adnoddau ar gyfer diwrnodau allan hwyliog.

Arwyddwch i ymuno â Fy Cadw yn awr
Abaty Tyndyrn

Yr abaty o’r awyr

Cyfle i weld abaty godidog Tyndyrn o’r awyr yn ein fideo newydd o’r camera yn y drôn. Mae safleoedd eraill Cadw sydd i’w gweld yng nghyfres drawiadol 'Cestyll o’r cymylau' yn cynnwys Castell Rhaglan a Chastell Coch.

Gwylio’r fideos diweddaraf o’r camera yn y drôn
Mark Rylance fel Thomas Cromwell. Delwedd gan Giles Keyte.

Cameos cestyll

A wyddoch chi fod golygfeydd o raglenni teledu poblogaidd fel Doctor Who a Wolf Hall wedi cael ei ffilmio yn rhai o safleoedd mwyaf trawiadol Cadw?

Darganfyddwch sut y gallwch ymweld â’n safleoedd ar sgrin

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Comics Pete Fowler

Paciwch eich dychymyg

Cymerwch gip yn ôl ar rai o’r pethau hwyliog a drefnodd Cadw dros yr haf – gan gynnwys fideos o ryfeddodau Lego, taflenni lliwio creadigol a chomics gan yr artist o fri Pete Fowler.

Ewch i’r adran Hwyl am restr lawn o’r holl weithgareddau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw