Siambr Gladdu Pentre Ifan

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol

Darllenwch fwy am y ddeddfwriaeth bwysig hon — yr un gyntaf erioed sy’n benodol ar gyfer Cymru — a fydd yn creu mesurau newydd ar gyfer rheoli newid yn bositif yn yr amgylchedd hanesyddol.

Darllenwch ganllawiau cryno ar y Bil yn adran Bil yr Amgylchedd Hanesyddol
Abaty Tyndyrn

Gweld sêr yn yr Abaty

Bydd abaty hyfryd Tyndyrn a chastell godidog Biwmares yn cynnal nosweithiau go arbennig y mis hwn. Ehangwch eich gorwelion galaethol trwy ymuno â ni am sgyrsiau arbenigol a sesiynau gweld sêr.

Prynwch docynnau ar gyfer y digwyddiadau arbennig hyn sy’n rhan o’r Amgueddfeydd Liw Nos
Castell Cas-gwent

Magna Carta

Archwiliwch y safleoedd rhyfeddol ar lwybr y Magna Carta a Williams Marshal — a dysgwch fwy am y marchog a oedd yn rhan allweddol o stori ‘Y Siarter Fawr’.

Dathlwch ben-blwydd y Magna Carta’n 800 oed drwy ddilyn y llwybr
Castell Coch

Artistiaid Preswyl

Mae’r artistiaid Lauren Heckler a John Abell yn treulio cyfnod preswyl yng Nghastell Coch ar hyn o bryd. Darllenwch am eu hymatebion artistig i’r safle eiconig hwn yn ein tudalennau proffil.

Darllenwch ein cyfweliadau â’r artistiaid a gweld detholiad o’u gwaith

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Fenyw yn Castell Criccieth

Drysau Agored

Bydd amgueddfeydd, adeiladau hanesyddol a thrysorau cudd poblogaidd Cymru yn gwahodd miloedd o ymwelwyr unwaith eto ym mis Medi 2015 fel rhan o'r rhaglen Drysau Agored flynyddol.

Rhagor o wybodaeth — a chofrestrwch eich digwyddiad

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw