Castell Rhuddlan

Digwyddiadau Gŵyl y Banc Cadw

O frwydau canoloesol i’r Rhyfel Byd Cyntaf, mae rhywbeth i bawb yn ein safleoedd dros Gymru gyfan ar benwythnos Gŵyl y Banc a thu hwnt...

Gwiriwch ein newyddion diweddaraf i weld beth sydd ar gael i chi a’ch teulu.
Cysgod draig ar Gastell Caerffili

Ydych chi am fentro cwrdd â’r ddraig?

Mae hoff greadur mytholegol Cymru — y Ddraig Goch — wedi torri drwy amddiffynfeydd Castell Caerffili. Fyddwch chi’n cael eich dal gan y creadur anferth?

Dewch i ganfod sut y llwyddodd y bwystfil i dorri’n rhydd
Fenyw yn Castell Criccieth

Drysau Agored

Ydych chi’n berchen ar eiddo llawn cymeriad y byddai’r cyhoedd yn hoffi ei archwilio? Os felly, gallwch gofrestru nawr ar gyfer Drysau Agored 2016.

Darganfyddwch sut gall eich lleoliad gymryd rhan yn nathliadau mis Medi

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Comics Pete Fowler

Paciwch eich dychymyg

Cymerwch gip yn ôl ar rai o’r pethau hwyliog a drefnodd Cadw dros yr haf – gan gynnwys fideos o ryfeddodau Lego, taflenni lliwio creadigol a chomics gan yr artist o fri Pete Fowler.

Ewch i’r adran Hwyl am restr lawn o’r holl weithgareddau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw