Castell Caerffili

Bwydlen Nadoligaidd draddodiadol

Mins pei a charw — rhost mochyn a gwin cynnes.

Dewch â'r teulu i ymweld â Siôn Corn yng nghastell mwyaf Cymru y Rhafgyr hwn

Darganfyddwch mwy am y digwyddiad hwn
Hanesyddol Cymru 2016

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016

Rydym yn awyddus i dderbyn eich sylwadau ar fesurau i gefnogi gweithredu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. 

Dweud eich dweud — ow.ly/BAi3305l8nN

Pleidleisiwch yn awr!

Pleidleisiwch yn awr!

Prosiect seilwaith castell Cymreig wedi ei enwebu ar gyfer gwobr peirianneg sifil genedlaethol. Mae Canolfan Ymwelwyr a Phont Droed yn cael ei ystyried fel y prosiect peirianneg sifil mwyaf poblogaidd yn y DU.

Pleidleisiwch am Castell Harlech
Dyfodol eich safle treftadaeth y byd!

Dyfodol eich safle treftadaeth y byd!

Dewch i rannu eich syniadau ar gynlluniau hirdymor y Castell a Muriau Trefi'r brenin Edward yn Safle Treftadaeth y Byd, Gwynedd cyn i’r ymgynghoriad â’r cyhoedd ddod i ben ar y 9fed o Ionawr.

Darllenwch fwy yma...

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Comics Pete Fowler

Paciwch eich dychymyg

Cymerwch gip yn ôl ar rai o’r pethau hwyliog a drefnodd Cadw dros yr haf – gan gynnwys fideos o ryfeddodau Lego, taflenni lliwio creadigol a chomics gan yr artist o fri Pete Fowler.

Ewch i’r adran Hwyl am restr lawn o’r holl weithgareddau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw