Glaw [CC, Juni – Kyoto, Japan. bit.ly/CadWeb1]

Tywydd gwael iawn

Mae'r rhan fwyaf o safleoedd Cadw ar agor fel arfer heddiw. Byddwn yn diweddaru ein tudalennau Facebook a Twitter os oes unrhyw safle yn gorfod cau oherwydd y tywydd.

Hoffwch ni ar Facebook | Dilynwch ni ar Twitter

Ddraig

Mae’r Flwyddyn Chwedlau bron â chyrraedd!

Byddwch yn rhan o’r stori yn 2017 drwy helpu i warchod safleoedd mwyaf poblogaidd ac eiconig Cymru.

Edrychwch ar ein cynigion aelodaeth nawr…
Castell Carreg Cennen

Adfeilion rhamantus

Beth am rannu atgofion o’ch diwrnod rhamantus yn ymweld â rhai o’n cofebion trawiadol Dydd Santes Dwynwen (25 Ionawr) — tynnwch lun a’i rannu ar Facebook/Twitter gan ddefnyddio #cwtshynycastell 

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Comics Pete Fowler

Paciwch eich dychymyg

Cymerwch gip yn ôl ar rai o’r pethau hwyliog a drefnodd Cadw dros yr haf – gan gynnwys fideos o ryfeddodau Lego, taflenni lliwio creadigol a chomics gan yr artist o fri Pete Fowler.

Ewch i’r adran Hwyl am restr lawn o’r holl weithgareddau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw