Lego

Model mawreddog

Gwyliwch y fideo o amser yn mynd heibio wrth ailadeiladu Castell Caernarfon â Lego - yn yr adran ‘Paciwch eich dychymyg’. Mae taflenni lliwio, comics a fideos ‘sut mae gwneud’ hefyd.

Dechreuwch adeiladu eich antur Cadw personol heddiw
Fenyw yn Castell Harlech

Drysau Agored 2015

Mae cyfle i fynd tu ôl y llenni fis Medi wrth i ni groesawu Drysau Agored yn ei ôl! Cyfle i fwynhau dros 300 o ddigwyddiadau am ddim ledled Cymru gydol y mis.

Menywod yng nghastell Cilgerran

Fy Cadw

Ydych chi'n aelod o Cadw? Os felly, gallwch nawr gael mynediad i adran newydd o'r wefan lle gall aelodau Cadw weld talebau, cynnwys unigryw ac adnoddau ar gyfer diwrnodau allan hwyliog.

Arwyddwch i ymuno â Fy Cadw yn awr

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Fenyw yn Castell Criccieth

Drysau Agored

Bydd amgueddfeydd, adeiladau hanesyddol a thrysorau cudd poblogaidd Cymru yn gwahodd miloedd o ymwelwyr unwaith eto ym mis Medi 2015 fel rhan o'r rhaglen Drysau Agored flynyddol.

Rhagor o wybodaeth — a chofrestrwch eich digwyddiad

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw