Tylwyth Teg am ddod i chwarae

Tylwyth Teg am ddod i chwarae

Os am brofiad lledrithiol, hudol, gall ymwelwyr â Chastell Coch ddefnyddio’r llwybr darganfod tylwyth teg digidol ar ap Cadw

Dysgwch fwy am Lwybr Tylwyth Teg, Castell Coch, yma
Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru

Mae adnodd ar-lein newydd, sydd eisoes wedi cofnodi bron 350,000 o enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru gan gadw eu pwysigrwydd hanesyddol am genedlaethau, wedi cael ei lansio

Dysgwch fwy
Mynediad Am Ddim i Blant Gyda Brecon Carreg!

Mynediad Am Ddim i Blant Gyda Brecon Carreg!

Rydym ni a Brecon Carreg wedi dod at ein gilydd i roi cynnig anhygoel i blant gael mynediad rhad ac am ddim i’n safleoedd dros yr haf

Dysgwch sut!
Mae Dewi a’i gariad Dwynwen, yng Nghastell Caerffili

Draig ar Daith

Mae Dewi a’i gariad Dwynwen, wedi glanio yng Nghaerffili — cyn bo hir bydd y ddraig fenywaidd ffyrnig yn mynd ar daith drwy Gymru

Cewch wybod ble i gwrdd â hi yn Ffau’r Ddraig

Gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yw Cadw, sy’n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu’n dda. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Drysau Agored

Drysau Agored

Cynigiwch gyfle i ymwelwyr archwilio eich eiddo arbennig a dod o hyd i drysorau cudd eleni.

Cofrestrwch nawr
Dewi a Dwynwen

Chwilio am Chwedlau

Dewch wyneb yn wyneb gyda bwystfilod chwedlonol, cymeriadau hudolus a ffigurau go iawn yn hanes Cymru yn ystod 2017.

Cewch gwrdd â Dewi a Dwynwen, a chael gwybod mwy

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Dwynwen — Y tu ôl i’r llenni

Sianel YouTube Cadw