Prosiect Cymunedol Llanmelin

Prosiect Cymunedol Llanmelin

Prosiect Cymunedol Llanmelin

Am dair wythnos yr hydref hwn - o 29 Hydref i 16 Tachwedd, bu Cadw yn cloddio’r fryngaer o'r Oes Haearn yng Nghoed Llanmelin, ger Caer-went. Dan arweiniad Caroline Pudney, yr Archeolegydd Cymunedol, ar y cyd â gwasanaethau proffesiynol Archaeoleg Cymru, daeth gwirfoddolwyr o bob cwr o'r gymdeithas i helpu Cadw i ganfod mwy am un o drysorau cudd y wlad. Cliciwch y PDF i weld adroddiad am y cloddiad, neu darllenwch ein blog yma: https://www.facebook.com/pages/Cadw-Community-Archaeology/174089899318036?ref=hl