Cofnodion Cyfrifiadau

1871 - teulu Voss yw'r trigolion cyntaf a gofnodir, a dengys y cofnodion bod y tad a'r llysfab yn gweithio yn y diwydiant glo.

Erbyn 1881 teulu Morgan oedd yn byw yno - mam, tad a phump o blant, i gyd mewn t? pedair ystafell bychan.

Ddeg mlynedd yn ddiweddarach, Edward Jones - glöwr a g?r gweddw - yw'r penteulu, a oedd yn cynnwys ei ddau blentyn, ei nai sy'n löwr a'i wraig ef. Dengys y cyfrifiad bod mab 13 mlwydd oed Edward hefyd yn gweithio tanddaear.

1901 - Roedd teulu Read yn byw yno. Roedd y tad a'r mab yn gweithio yn y pyllau glo.

Roedd teulu arall wedi symud i mewn erbyn 1911. Roedd gan y glöwr Rees Lewis a'i wraig Elizabeth bedwar plentyn a dau lojar, a oedd hefyd yn löwyr a oedd yn gweithio sifftiau. Byddai'r fam wrthi'n coginio, glanhau ac yn cynhesu d?r ar gyfer baddonau yn ddi-baid - y 'sifft' hiraf o bosibl ohonynt i gyd.

Ar ôl hynny, bu llai o newid - daeth George Marsh, ei wraig a'i blant yno rywbryd ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf ac arhosodd y bwythyn yn y teulu heblaw am ychydig o flynyddoedd yn y 1960au. Wyres George Marsh, Hazel Hartland, oedd yn berchen ar y t? cyn i Cadw ei brynu.  Mae gan Miss Hartland werth tua 80 mlynedd o atgofion o'r bwthyn. Mae ei hatgofion manwl o fywyd y teulu yn ein helpu i ddehongli'r t? ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.