Castell Harlech — adeiladu ein canolfan ymwelwyr newydd

O dymor yr haf 2015 bydd ymwelwyr i Gastell Harlech yn dechrau eu profiad mewn canolfan ymwelwyr newydd. Pan fyddant yn cyrraedd, bydd cyfleuster dehongli arloesol yn eu croesawu ac yn gwella eu hymweliadau a'u helpu i ddilyn stori'r castell a'i drigolion drwy fwy na 800 o flynyddoedd o hanes.

  • Canolfan ymwelwyr Castell Harlech — argraff y pensaer

    Canolfan ymwelwyr Castell Harlech — argraff y pensaer

  • Canolfan ymwelwyr Castell Harlech — cynnydd y gwaith

    Canolfan ymwelwyr Castell Harlech — cynnydd y gwaith

Prosiect y Ganolfan Ymwelwyr

Mae'r prosiect ar gyfer adeiladu canolfan ymwelwyr newydd Castell Harlech yn debygol o gymryd tua 14 mis i'w gwblhau, a disgwylir agor y ganolfan newydd yn ystod haf 20153‹.

Bydd Castell Harlech yn dal ar agor yn ystod y gwaith a bydd rhaglen o ddigwyddiadau cyffrous y safle yn parhau. Fodd bynnag, yn ystod y gwaith adeiladu nifer cyfyngedig o safleoedd parcio fydd ar gael ger y castell gan y bydd y rhan fwyaf o'r maes parcio presennol yn cael ei ddefnyddio fel man storio'r contractwr.

Bydd ei angen hefyd ar gyfer derbyn deunyddiau a gwasanaethau i'r safle — ond mae trefniadau ar waith fel bod cymaint â phosib o hyn yn digwydd y tu allan i oriau busnes craidd y safle er mwyn lleihau'r anghyfleustra i drigolion lleol, busnesau ac ymwelwyr.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru â chymor th Cronfeydd Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd.

Rhagor o wybodaeth am y prosiect

Cewch ragor o wybodaeth am y prosiect i wella profiadau ymwelwyr yn y safle arwyddocaol hwn yng nghylchlythyr Castell Harlech — gweler y cysylltiadau isod.

I gael newyddion diweddaraf y prosiect, dilynwch Gastell Harlech ar Twitter.