Ymchwil Ymwelwyr

Comisiynwyd ymchwil ymwelwyr yn ystod Gorffennaf ac Awst 2013 mewn 29 o safleoedd Cadw sydd wedi eu staffio.

Pwrpas yr ymchwil oedd i gasglu gwybodaeth a mesur unrhyw newidiadau i’r proffil ymwelwyr a’r profiad ar y safle. Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar:

  • Proffil ymwelwyr
  • Rheswm dros ymweld
  • Ffynonellau gwybodaeth
  • Profiad yr ymwelwyr
  • Barn ac agwedd
  • Gwerth am arian
  • Tebygrwydd o ymweld eto
  • Gwelliannau posibl
  • Agweddau iechyd a diogelwch
Gellir llwytho’r adroddiad llawn i lawr oddi ar y dudalen hon.

Bydd fersiwn Gymraeg ar gael yn fuan.