Ymchwil Ymwelwyr

Comisiynodd Cadw ymchwil ar yr ymwelwyr a fu yn 12 o’i safleoedd sy’n cael eu staffio yn 2014.

Amcanion yr ymchwil oedd casglu gwybodaeth a mesur effaith yr adnoddau gwybodaeth gwell ar safleoedd a oedd wedi gosod cyfleusterau dehongli yn ddiweddar.

Roedd yr adroddiad yn mesur y canlynol:

  • Hyd yr arhosiad
  • Ymwelwyr sy’n dychwelyd v ymwelwyr newydd
  • Cymharu ymweliadau
  • Newidiadau yn yr amser a dreuliwyd
  • Disgwyliadau gwybodaeth
  • Faint o wybodaeth
  • Fformat y wybodaeth
  • Atyniadau eraill

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad llawn o’r dudalen hon.