Arolwg Ymwelwyr Tymor Ysgwydd

Mae Arolwg Ymwelwyr 2015 wedi adeiladu ar arolwg 2013 ac ar ymchwil arall a gynhaliwyd yn 2014 i ‘hyd arhosiad’ ymwelwyr a’r defnydd o offer dehongli ar ein safleoedd. Mae’r arolwg hwn yn canolbwyntio ar ddemograffeg ymwelwyr cyn tymor yr haf.

Mae’n canolbwyntio hefyd ar wahanol elfennau, fel:

  • Proffil ymwelwyr
  • Boddhad ymwelwyr
  • Pa mor bell y mae ymwelwyr yn teithio
  • Hyd yr arhosiad
  • Y farn ar ddehongliadau hen a newydd

Gellir lawrlwytho’r adroddiad llawn o’r dudalen hon.

Bydd fersiwn Gymraeg ar gael yn fuan.