Ymchwil Ymwelwyr

Mae Cadw yn cynnal ymchwil ymhlith ymwelwyr yn flynyddol ar ei safleoedd â staff er mwyn sicrhau bod ymwelwyr yn mynegi eu barn, ac y gall Cadw fynd ati i wella a sicrhau’r profiadau gorau posibl i ymwelwyr.

Mae’r arolygon yn canolbwyntio ar nifer o wahanol elfennau, gan gynnwys:

  • Proffil ymwelwyr
  • Profiad ymwelwyr
  • Pa mor foddhaol oedd yr ymweliad
  • Pa mor debygol ydynt o ddychwelyd
  • Gwelliannau posibl
  • Iechyd a diogelwch

Fel arfer, mae’r adroddiad yn deillio o holiaduron a gwblheir gan ymwelwyr yn ystod eu hymweliadau.

Mae’r ymchwil ymhlith ymwelwyr a gynhelir gan Cadw yn cyfrannu at y gronfa ehangach o ymchwil a gynhelir gan Lywodraeth Cymru. Mae gwybodaeth fel ymweliadau ag atyniadau twristiaid a lleoliadau ymweliadau dydd gan dwristiaid ledled Cymru ar gael yn adran Twristiaeth adran Ystadegau ac Ymchwil Llywodraeth Cymru.