Arolwg Ymwelwyr Haf 2015

Mae Arolwg Ymwelwyr Haf 2015 wedi adeiladu ar yr arolygon blaenorol a gynhaliwyd yn 2008, 2011 a 2013. Mae hefyd yn adeiladu ar ymchwil ar ‘hyd arhosiad’ ymwelwyr a’r defnydd o offer dehongli a gynhaliwyd yn 2014 yn ogystal ag ymchwil ymwelwyr tymor ysgwydd yn 2015. Mae’r arolwg hwn yn canolbwyntio ar broffilio’r ymwelwyr sy’n ymweld â’n safleoedd a’u profiad ar y safleoedd.

Mae’n canolbwyntio hefyd ar wahanol elfennau, fel:

  • Proffil ymwelwyr
  • Boddhad ymwelwyr
  • Pa mor bell y mae ymwelwyr yn teithio
  • Hyd yr arhosiad
  • Y farn ar ddehongliadau cyfredol

Gellir lawrlwytho’r adroddiad llawn o’r dudalen hon.