Siop

Siop Castell Harlech
Siop Castell Harlech
Siop Plas Mawr
Siop Plas Mawr
Castell Biwmares
Castell Biwmares

Mae siop ar-lein Cadw yn cael ei ail chreu ar hyn o bryd.

Cysylltwch â Llys a Chastell Tre-tŵr ar wefan Tretowercourt@wales.gsi.gov.uk neu ffoniwch 01874 73 0279 i  archebu nwyddau Cadw. Bydd aelod o staff ar gael i brosesu eich archeb. Mae Llys a Chastell Tre-tŵr ar agor dydd Llun i dydd Sul 10.00am a 5.00pm.

I weld pa nwyddau sydd ar gael lawr lwythwch y rhestr o nwyddau sydd i’w weld ar hawl y dudalen hon.

Gallwch brynu tywyslyfrau cyn eich ymweliad — neu wedyn os gwnaethoch anghofio eu prynu ar y pryd — yn ogystal â chasgliad bach o'n teitlau o ddiddordeb hanesyddol cyffredinol. Gallwch hefyd brynu un o'n bagiau jiwt poblogaidd i'ch atgoffa o'ch ymweliad.

Bydd yr holl elw o'r eitemau a brynwch yn mynd tuag at ofalu am yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.

Mae Siopau Anrhegion ar gael yn y safleoedd canlynol:

 I gael amseroedd agor, ffoniwch y siopau unigol.