Gwirfoddoli i Cadw

Mae Cadw’n cynnig cyfleoedd unigryw i wirfoddoli a chefnogi ein safleoedd hanesyddol.

Llun o'r ystafell addysg yn Plas Mawr

Ystafell addysg yn Plas Mawr

 • Ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd?
 • Defnyddio a gwneud y gorau o’r sgiliau sydd gennych chi’n barod?
 • Fyddech chi’n hoffi ychwanegu at eich CV?
 • Cyfarfod â phobl newydd a gweithio ochr yn ochr â staff gwybodus a medrus?

Os ydych chi wedi ateb ‘ydw’ i unrhyw un o’r rhain, yna dewch i wirfoddoli i Cadw. Ar hyn o bryd mae gennym ni swyddi gwag yn y canlynol:

 • Capel y Rug — Safleoedd crefyddol hardd yn holl liwiau’r enfys
 • Castell Caerffili — Hwn yw’r castell mwyaf yng Nghymru gyda’i gaer yn ymestyn dros ardal enfawr
 • Castell Caernarfon — rhan o Cestyll a Muriau Trefol Edward 1 Safle Treftadaeth y Byd
 • Castell Coch, Tongwynlais — encil gwledig, Gothig Uchel, Fictorianaidd Burges a Bute
 • Castell Dinbych — castell trawiadol gyda'i borthdy tri thŵr
 • Castell Harlech — rhan o Cestyll a Muriau Trefol Edward 1 Safle Treftadaeth y Byd
 • Castell Talacharn — castell canoloesol gwych hwn a drowyd yn blasty Tuduraidd
 • Gwaith Haearn Blaenafon — Safle Treftadaeth y Byd oedd yn rhan o’r chwyldro ym myd diwydiant
 • Plas Mawr, Conwy — y tŷ trefol Elisabethaidd gorau ym Mhrydain
 • Abaty Ystrad Fflur — Mae hwn yn safle crefyddol o bwys enfawr yng Nghymru, mae hefyd yn gartref naturiol i ddiwylliant Cymreig.

Wrth wirfoddoli, byddwch yn cefnogi gwaith Cadw, dod yn rhan o dîm, dysgu sgiliau newydd, yn ogystal â rhannu’r sgiliau sydd gennych eisoes, er mwyn gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae’r ymrwymiad i wirfoddoli’n hyblyg, a gallwch ddewis faint o amser fyddech chi’n dewis ei roi.

Os ydych chi’n dymuno gwirfoddoli, cliciwch i’r dudalen safle o’ch dewis, am fanylion y cyfleodd gwirfoddoli sydd ar gael yn y safle hwnnw. Cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais ar-lein. Bydd y safle’n cysylltu â chi am drafodaeth bellach.

Bu Dysgu Gydol Oes Cadw a chydlynydd gwirfoddoli Dyffryn Maes Glas yn cydweithio i alluogi grŵp o wirfoddolwyr brwdfrydig i ddatblygu adnodd arlein cyffrous newydd ar gyfer Abaty Dinas Basing.