Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Tachwedd 2017 - 28 Chwefror 2018

Llun i Sadwrn 9.30am - 5.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm


 • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
 • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
 • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Mawrth - 1 Hydref 2018
Bob dydd 9.30am – 5pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Tachwedd 2018 - 28 Chwefror 2019

Llun i Sadwrn 9.30am - 5.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm


 • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
 • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
 • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Cyflwyniad fideo
 • CaerleonFortressBaths@llyw.cymru
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Dim cyfleusterau toiledau i ymwelwyr
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Lleoliad canalog â mynediad da o fewn adeilad modern.
Maes parcio talu ac arddangos gyferbyn â'r baddonau, tua 20 o leoedd.
Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.
Dolen sain gludadwyr ar gael. 

Mwynhau eich ymweliad

Meinciau ar gael
Mae signal ffôn symudol yn weddol