Siambr Gladdu Barclodiad y Gawres

Siambr Gladdu Barclodiad y Gawres

Siambr Gladdu Barclodiad y Gawres

Siambr gladdu Neolithig wedi’i hailadeiladu’n rhannol, sy’n enwog am ei cherrig addurnedig

Nodwch os gwelwch yn dda, bod gwaith cadwraeth yn cymryd lle ar hyn o bryd ym Marclodiad y Gawres. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anhwylustod.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018

Amseroedd

Bob dydd 10.00am – 4.00pm

 Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Ar agor i ymwelwyr drwy apwyntiad bob dydd Sadwrn, Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc rhwng 12 hanner dydd a 4.00pm o 1 Ebrill tan 31 Hydref.

Dylai ymwelwyr a’r safle alw mewn i’r Wayside Stores yn Llanfaelog (01407 810153), un filltir i’r gogledd o’r siambr, lle y bydd aelod o staff yn mynd gyda nhw i’r siambr.

Gall ymwelwyr weld y siambr o’r tu allan drwy gydol y flwyddyn rhwng 10.00am a 4.00pm.

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Car Ffordd Oddi ar yr A4080, 2m (3.2km) i’r Gog. Orll. o Aberffraw.

Rheilffordd Rheilffordd Tŷ Croes 2m (3.2km).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.