Castell Caerffili

Atyniad Ardystiedig - Cymru
 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Caerffili © Crown copyright (2016) Cadw

  Castell Caerffili

Hwn yw’r castell mwyaf yng Nghymru gyda’i gaer yn ymestyn dros ardal enfawr.

Fel y caws enwog, bu cysylltiad annatod rhwng y castell a Chaerffili ers tro byd. Mae’n dominyddu. Yn nodwedd amlwg. Cawr sy’n cysgu, yn barod am yr alwad i’r gad. Mae’n lleoliad gwych ar gyfer rhaglenni teledu a ffilmiau hefyd. Yn ddiweddar, bu’r castell yn serennu ar gyfres boblogaidd y BBC, Merlin.

Syniad Gilbert de Clare, gŵr bonheddig pengoch o ddisgyniad Normanaidd a adeiladodd y Castell Coch gwreiddiol ar ochr arall mynydd Caerffili, oedd y castell enfawr hwn o garreg, a amgylchynir gan gyfres o ffosydd ac ynysoedd bach.

Bu rhyfela rhwng Gilbert de Clare a Llywelyn ap Gruffydd a rhwystrwyd sawl ymgais gynnar gan Gilbert i adeiladu castell gan dywysog Cymru. Yn y pen draw, Gilbert a enillodd y frwydr a chododd gadarnle enfawr gan ddefnyddio’r system amddiffyn ‘muriau o fewn muriau’ consentrig. Sicrhaodd hefyd fod ystafelloedd mawr a chyfforddus i fyw ynddynt.

Fodd bynnag, pan lwyddodd Edward I i dewi bygythiad Llywelyn, newidiodd pwrpas y cadarnle enfawr hwn. Dirywiodd cyflwr y castell tan ddiwedd y 19eg ganrif pan ddechreuodd trydydd ardalydd Bute ar waith cadwraeth. Mae dyled de Cymru yn fawr i deulu Bute!

Nodwch os gwelwch yn dda na fydd y Dreigiau Bach yng Nghastell Caerffili ar ôl 09 Chwefror. 

Mae’r bwystfilod bach wedi hedfan i ffwrdd i ysgol y dreigiau mewn ogof ddwfn rhywle ymhell i ffwrdd, ble byddan nhw’n twtio’u croen cennog ac yn ymarfer eu rhuo tanllyd – mewn da bryd ar gyfer tymor prysur y gwanwyn a’r haf yng Nghastell Caerffili.
Gwyliwch fan hyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â phryd y byddan nhw’n dod adref. A phwy a ŵyr pa ddrygioni newydd y byddan nhw wedi’i ddysgu…?

Nodwch na fydd Dewi a Dwynwen yng Nghastell Caerffili rhwng 07 Mawrth a 29 Mawrth.  Dydy ymlusgiaid ddim yn hoffi’r oerfel rhyw lawer felly maen nhw wedi penderfynu cymryd saib.  Fe fyddan nhw’n ôl erbyn gwyliau’r Pasg pan fydd y tywydd fymryn yn gynhesach (gobeithio).

Digwyddiadau yn Castell Caerffili

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Mawrth - 30 Mehefin 2018

Amseroedd
Bob dydd 9.30am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £7.95
Teulu - £23.70*
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £5.20
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2018

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
 • CaerphillyCastle@llyw.cymru
 • Safleoedd gollwng i ymwelwyr anabl mewn ceir wrth y brif fynedfa
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Peidiwch â bwydo'r adar gyda cynnyrch bara. Mae bara yn niweidiol i'r adar.
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CF83 1JD

Car Ffordd A468 (o Gasnewydd), M4 (Cyff 32), A470, A469 (o Gaerdydd).

Rheilffordd Rheilffordd 1km/0.6mllr Caerffili, ar lwybr Caerdydd-Bargod Rhymni.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Gyferbyn, Caerffili/Islwyn Rhif 26, Caerdydd-Caerffili/Tredegar.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr 4 (200m/219llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.