Castell Coch

Atyniad Ardystiedig - Cymru
 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Castell Coch

  Castell Coch

Cartref hardd chwedlonol dyn cyfoethog iawn.

Er mai ar sylfeini hynafol y saif Castell Coch, mae’n gymharol fodern, yn gynnyrch dychymyg byw oes Fictoria a chyfoeth dirifedi. Roedd pobl oes Fictoria yn ymddiddori gymaint yn y canol oesoedd ag yr ydym ni’n ei wneud ynddynt hwy heddiw. Arddull Uwch Gothig oedd yn mynd â’u bryd.

Rhoddwyd rhwydd hynt i’r athrylith ecsentrig William Burges gan ei dâl-feistr, John Patrick Crichton-Stuart, 3ydd ardalydd Bute, i greu encilfa wledig fel cymar i’w brif gartref, Castell Caerdydd. Aeth i’r afael â’r gwaith hwnnw ag awch. Sicrhaodd fod y castell yn llawn nenfydau rhyfeddol a dodrefn anhygoel.

Mae lluniadau pensaernïol manwl wedi goroesi hyd heddiw ac yn dilyn marwolaeth Burges yn 1881, parhaodd ei gydweithwyr i weithio ar du mewn y castell am ddeng mlynedd arall. Nid oedd y castell yn addas i fod yn gartref parhaol, ac nid oedd hynny’n fwriad. Anfynych y byddai’r teulu yn ymweld â’r lle.

Credwn y byddai Burges yn cymeradwyo’r gwaith cadwraeth a wnaed gennym hyd yma, ac fel yntau, nid oes gennym ofn manteisio ar y technolegau diweddaraf. Mae adnoddau aml-synhwyrol yn sicrhau y gellir archwilio’r safle’n hawdd gan ddefnyddio technoleg sgrîn-gyffwrdd, sydd o fudd arbennig i’n hymwelwyr sydd ag anableddau synhwyrol neu gorfforol.

Mae’r safle hwn wedi’i gynnwys yn ein tywyslyfr Saesneg, Castell Coch’ 

Digwyddiadau yn Castell Coch

Gweld pob digwyddiad yma

Amseroedd a phrisiau cyfredol

Dyddiadau
1 Mawrth - 30 Mehefin 2016

Amseroedd
Bod dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Gweld yr holl amseroedd agor a phrisiau

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
 • CastellCoch@cymru.gsi.gov.uk 
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2017
 • Noder y bydd yr ystafell de ar gau am y tro
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr

Lawrlwythiadau

Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CF15 7JS

Car Ffordd M4 (Cyff 32), A470 yna dilynwch yr arwyddion.

Rheilffordd Rheilffordd 2.5km/1.5mllr Ffynnon Taf, llwybr Caerdydd-Ffynnon Taf/Merthyr Tudful/ Aberdâr/Treherbert.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 1km/0.6mllr Tongwynlais, llwybr Rhif 26, Caerdydd-Tongwynlais/Tredegar neu lwybr Rhif 132 Caerdydd-Tongwynlais-Maerdy.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8, Taith Taf.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.