Proffil Artist Preswyl — Jon Pountney

 • Jon Pountney

 • Jon Pountney

 • Castell Coch

  © Jon Pountney

 • Jon Pountney

  © Jon Pountney

 • Jon Pountney

  © Jon Pountney

 • Jon Pountney

  © Jon Pountney

Rhwng mis Mai a mis Gorffennaf 2016, bydd Jon Pountney yn artist preswyl yng Nghastell Coch, yn archwilio’r posibiliadau artistig o gampwaith Gothig Fictoraidd Burges. Gofynnodd Dr Ffion Reynolds, Rheolwr Treftadaeth a Chelfyddydau Cadw, ychydig o gwestiynau iddo ynglŷn â’i cynlluniau.

1. Esboniwch i ni y math o waith yr ydych yn ei wneud a beth ydych chi wedi bod yn ei wneud hyd yma.  

Rwyf wedi bod yn ffotograffydd proffesiynol ers 2000, yn gweithio yn y meysydd masnachol a chorfforaethol. Yn 2010, dechreuais y prosiect hanes cymdeithasol ‘Caerdydd cyn Caerdydd’. Roedd hwn yn gyfrifol am sbarduno fy nychymyg ac arwain at drywydd mwy artistig. Mae fy ngwaith yn seiliedig ar y themâu allweddol a ddatblygwyd pan oeddwn yn fyfyriwr — cof, hanes a’r dyfeisiau a ddefnyddiwn i helpu ein dealltwriaeth o dreigl amser. Wrth gwrs, mae’r themâu hyn yn arbennig o berthnasol i ffotograffiaeth, ond rwyf hefyd yn defnyddio peintiadau, lluniadau a delweddau symudol.  Ers 2010, rwyf wedi arddangos fy ngwaith ledled Cymru (gan gynnwys Canolfan y Mileniwm gyda ‘Caerdydd cyn Caerdydd’), ac yn 2015, dangosodd BBC Wales raglen ddogfen am un o fy mhrosiectau yn 'Forgotten Images of Valley Life'.

2. Dros yr ychydig fisoedd nesaf, rydych yn mynd i fod yn ymchwilio a threulio amser yn datgelu hanes Castell Coch i’r cymunedau sy’n byw o’i amgylch. O ble ddaeth y diddordeb cychwynnol hwn yng Nghastell Coch, ac i ble ydych chi’n gobeithio mynd â’ch ymchwil yn ystod eich cyfnod preswyl?  

Rwyf wedi ymweld â’r castell droeon dros y 20 mlynedd rwyf wedi byw yng Nghaerdydd, ac rwyf wedi cael fy nghyfareddu gan y manylion moethus, yn enwedig y nenfwd aur cain yn ystafell wely’r Arglwyddes Gwendoline.  Yn ystod un ymweliad, tynnwyd fy sylw gan y globau mawr gwydr ar ei gwely; roeddynt yn gweithio fel lensys cyntefig ond diddorol, ac yn golygu bod modd gweld yr ystafell mewn ffordd wahanol. Y dechreubwynt hwnnw yw’r ysbrydoliaeth i fy mhrosiect, ac rwy’n gobeithio y bydd fy ngwaith yn galluogi pobl i weld Castell Coch mewn ffordd hollol newydd.  

3. Beth oedd o ddiddordeb i chi pan ddaeth cyfle i fod yn Artist Preswyl yng Nghastell Coch?

Trwy ddefnyddio elfennau a thechnegau o ddyddiau cynnar ffotograffiaeth, rwy’n gobeithio y bydd modd i bobl ail-weld harddwch Castell Coch a’r cyffiniau. Mae’n her hynod o gyffrous ac yn anrhydedd cael bod yn Artist Preswyl yn y castell; rwy’n meddwl y byddai unrhyw artist yn bachu ar y cyfle i weithio gyda’r themâu gaiff eu hawgrymu gan le o’r fath. Mae ymgysylltu â’r cyhoedd bob amser yn rhan bwysig iawn o fy ngwaith, ac alla i ddim aros i weld sut mae pobl yn ymateb i fy syniadau.  

4. A yw’n bwysig i chi ryngweithio gyda’r gymuned leol yn ystod preswyliaeth? Ym mha ffordd?  

Fel y dywedais, credaf ei bod yn eithriadol o bwysig gwneud gwaith i’r cyhoedd. Mae gormod o artistiaid yn gwneud gwaith i artistiaid eraill yn unig gael edrych arno.  Alla i ddim gweld beth yw pwynt gwneud hynny. Felly, ni allai llawer o fy ngwaith ac fy ymchwil ddigwydd heb garedigrwydd a diddordeb y cyhoedd.

5. Beth allwn ni ei ddisgwyl gennych yn ystod eich preswyliaeth yng Nghastell Coch?  

Rhywbeth sy’n hollol wahanol ac annisgwyl, rwy’n gobeithio, sef ffyrdd newydd o weld pethau. Corff o waith ffres ac unigryw sy’n ail-ddehongli’r adeilad eiconig hwn. Mae’n her a hanner, ond alla i ddim aros i gael dechrau!