Proffil Artist Preswyl — John Abell

 • John Abell (© John Abell)

  John Abell (© John Abell)

 • 'The Three Graces' (© John Abell)

  'The Three Graces' (© John Abell)

 • 'Theateur (Tactile Bosch)' (© John Abell)

  'Theateur (Tactile Bosch)' (© John Abell)

 • 'Gwalia' (© John Abell)

  'Gwalia' (© John Abell)

Rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2015, bydd John Abell a Lauren Heckler yn artistiaid preswyl yng Nghastell Coch, yn archwilio’r posibiliadau artistig o gampwaith Gothig Fictoraidd Burges. Gofynnodd Dr Ffion Reynolds, Rheolwr Treftadaeth a Chelfyddydau Cadw, ychydig o gwestiynau iddynt ynglŷn â’u cynlluniau.

Eglurwch pa fath o waith rydych yn ei wneud a beth rydych wedi bod yn ei wneud hyd yn hyn.
Rydw i fel arfer yn creu printiau mawr iawn ond yn ddiweddar rwyf wedi cynnwys perfformiad hefyd. Mae lluniadu yn hanfodol i bopeth rwy’n ei wneud. Yn ddiweddar rwyf wedi bod yn ysgrifennu  fy chwedl fodern fy hun, The Horse With The Human Heart, ac yn creu delweddau a thestun i ddod ag ef yn fyw.

Dros y misoedd nesaf rydych yn mynd i ymchwilio a threulio amser yn datgelu hanes ecsentrig Castell Coch i’n cynulleidfaoedd. O ble daeth eich diddordeb cychwynnol yn y Castell Coch a lle rydych chi am arwain eich ymchwil yn ystod eich cyfnod preswyl?
Cefais fy magu yng Nghaerdydd ac mae’r Castell Coch yn hollbresennol, mae’n anodd dychmygu amser pan nad oedd yr heneb yno! Rwy’n edrych ymlaen at gael gweld archifau Burges a Bute a chael mewnwelediad i’w prosesau creadigol ac ymateb i’w dylanwadau.

Beth â’ch denodd at y cyfle i fod yn Artist Preswyl yng Nghastell Coch?
Mae hanes yn rhan bwysig o’r presennol, ac roeddwn am gael y cyfle i ymateb i le mor ysbrydoledig.  

Ydy hi’n bwysig i chi ryngweithio gyda’r gymuned leol yn ystod cyfnod preswyl? Ym mha ffordd?
Ydy, mae’n bwysig. Nid yw celfyddyd yn berthnasol os nad oes cynulleidfa, a theimlaf ei bod yn hanfodol i feithrin a chynnal diddordeb mewn celfyddyd gyfoes gyda’r gymuned. Fel artist preswyl, byddaf yn siarad gyda phobl ac egluro iddynt beth rwyf yn ei wneud, y prosesau, a byddaf yn gofyn iddyn nhw lle maen nhw’n credu y dylai’r gwaith fynd yn ei flaen.

Beth allwn ni ddisgwyl ei weld gennych yn ystod eich cyfnod preswyl yng Nghastell Coch?Y fi! Byddaf o amgylch y lle, yn tynnu lluniau, lluniadu, archwilio celfyddyd, pensaernïaeth a hanes yr heneb, a gweithio ar enghreifftiau mawr o waith yn y gerddi.


Fel rhan o’u cyfnod preswyl, bydd John Abell a Lauren Heckler yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau, arddangosiadau a gweithdai wedi’u seilio ar eu dull o weithio. Ewch i’r dudalen digwyddiadau i ddarganfod mwy am y cyfleoedd i’w gweld ar y safle.

Yn ogystal, bydd y ddau artist yn olrhain cynnydd eu hymchwil drwy gydol y cyfnod preswyl. Cofiwch ymweld â’r darn hwn o’r wefan am y wybodaeth ddiweddaraf.