Castell Cas-gwent

Atyniad Ardystiedig - Cymru
 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

Wedi’i gadw’n wych, mae Castell Cas-gwent yn wers hanes mewn carreg.

 Os credwch fod drysau modern yn para oes, meddyliwch eto. Mae gan Gas-gwent y drysau castell hynaf yn Ewrop. Mae pob un ohonynt wedi’i wneud o bren ac yn 800 mlwydd oed. Hyd at 1962, roedd y drysau hyn i’w gweld wrth y prif borth, ond maent bellach yn cael eu cadw’n ddiogel yn yr arddangosfa ar y safle. Byddai’n amhosibl canfod drysau newydd cystal i’w rhoi yn eu lle.

Mae’r safle cyfan yn wers mewn hirhoedledd. O tua 1067 i 1690, newidiodd ymddangosiad y castell drwy’r cyfnod i gyd-fynd â’r bensaernïaeth filwrol ddiweddaraf.

Dros y canrifoedd, parhaodd y castell i dyfu ar hyd crib gul y clogwyn. Yr adeilad hynaf yw’r tŵr mawr Normanaidd ond parhaodd y gwaith adeiladu ymhell i mewn i’r 17eg ganrif wrth i furfylchau canoloesol gael eu disodli gan ragfuriau cryfach ar gyfer tanio mysgedi. Roedd bwa a saeth yn perthyn i’r oes a fu!

Mae problemau mynediad i ymwelwyr ag anawsterau symudedd hefyd yn perthyn i’r oes a fu diolch i’r gwelliannau a wnaed i’r llwybr sy’n arwain at y brif fynedfa a’n sgwter symudedd.

Mae Siambr yr Iarll ar gau ar gyfer gwaith atgyweirio hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir. 

Nid yw’r sgwter symudedd yn y castell ar gael ar hyn o bryd gan ei fod wedi torri ac yn aros am waith atgyweirio. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. 

Mae’r safle hwn wedi’i gynnwys yn ein tywyslyfr Saesneg, ‘Chepstow Castle’ 

Digwyddiadau yn Castell Cas-gwent

Gweld pob digwyddiad yma

Amseroedd a phrisiau cyfredol

Dyddiadau
1 Mawrth - 30 Mehefin 2016

Amseroedd
Bod Dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Gweld yr holl amseroedd agor a phrisiau

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP16 5EY

Car Ffordd O Gaerdydd M4, Cyff 23, M48 Cyff 2, A466. O Lundain M4, Cyff 21 a’r M48.

Rheilffordd Rheilffordd Cas-gwent 1km/0.6mllr llwybr Caerdydd-Caerloyw-Birmingham.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (200m/219llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.