Castell Cas-gwent

Atyniad Ardystiedig - Cymru
 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

 • Castell Cas-gwent

  Castell Cas-gwent

Wedi’i gadw’n wych, mae Castell Cas-gwent yn wers hanes mewn carreg.

 Os credwch fod drysau modern yn para oes, meddyliwch eto. Mae gan Gas-gwent y drysau castell hynaf yn Ewrop. Mae pob un ohonynt wedi’i wneud o bren ac yn 800 mlwydd oed. Hyd at 1962, roedd y drysau hyn i’w gweld wrth y prif borth, ond maent bellach yn cael eu cadw’n ddiogel yn yr arddangosfa ar y safle. Byddai’n amhosibl canfod drysau newydd cystal i’w rhoi yn eu lle.

Mae’r safle cyfan yn wers mewn hirhoedledd. O tua 1067 i 1690, newidiodd ymddangosiad y castell drwy’r cyfnod i gyd-fynd â’r bensaernïaeth filwrol ddiweddaraf.

Dros y canrifoedd, parhaodd y castell i dyfu ar hyd crib gul y clogwyn. Yr adeilad hynaf yw’r tŵr mawr Normanaidd ond parhaodd y gwaith adeiladu ymhell i mewn i’r 17eg ganrif wrth i furfylchau canoloesol gael eu disodli gan ragfuriau cryfach ar gyfer tanio mysgedi. Roedd bwa a saeth yn perthyn i’r oes a fu!

Mae problemau mynediad i ymwelwyr ag anawsterau symudedd hefyd yn perthyn i’r oes a fu diolch i’r gwelliannau a wnaed i’r llwybr sy’n arwain at y brif fynedfa a’n sgwter symudedd.

Mae Siambr yr Iarll ar gau ar gyfer gwaith atgyweirio hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.  

Mae’r safle hwn wedi’i gynnwys yn ein tywyslyfr Saesneg, ‘Chepstow Castle’ 

Amseroedd a phrisiau cyfredol

Dyddiadau
1 Tachwedd 2015 - 29 Chwefror 2016

Amseroedd

Llun i Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm

Mynediad olaf munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Gweld yr holl amseroedd agor a phrisiau

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy
 • ChepstowCastle@cymru.gsi.gov.uk
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Prisiau’n ddilys tan ddiwedd Mawrth 2016
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP16 5EY

Car Ffordd O Gaerdydd M4, Cyff 23, M48 Cyff 2, A466. O Lundain M4, Cyff 21 a’r M48.

Rheilffordd Rheilffordd Cas-gwent 1km/0.6mllr llwybr Caerdydd-Caerloyw-Birmingham.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (200m/219llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.