Dinbych, Capel St Hilari

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free
Dim mynediad i’r tu mewn

Cyfleusterau a gwybodaeth

Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith

Nid yw'r cyhoedd yn cael mynediad i'r tŵr
Mae ardal barcio ceir wedi'i graeanu gyferbyn â'r Castell Dinbych sy'n dal tua 15 o geir. Mae un lle parcio penodol i bobl anabl. Gellir archedu'r man i bobl anabl cyn yr ymweliad