Llys yr Esgob Llandyfái

Atyniad Ardystiedig - Cymru
 • Llys yr Esgob, Llandyfái

  Llys yr Esgob, Llandyfái

 • Llys yr Esgob, Llandyfái

  Llys yr Esgob, Llandyfái

 • Llys yr Esgob, Llandyfái

  Llys yr Esgob, Llandyfái

 • Llys yr Esgob, Llandyfái

  Llys yr Esgob, Llandyfái

 • Llys yr Esgob, Llandyfái

  Llys yr Esgob, Llandyfái

Roedd Llys yr Esgob Llandyfái yn hoff lety i’r esgobion canoloesol hynny a oedd yn chwilio am loches ymhell o bryderon bob dydd yr Eglwys a’r Wladwriaeth. Roedd esgobion canoloesol Tyddewi yn ddynion soffistigedig a oedd yn mwynhau breintiau cyfoeth, pŵer a statws. Roedd Llandyfái yn ddewis perffaith. Llys o’r radd flaenaf.

Fel y saif heddiw, gwaith y gŵr deinamig Henry de Gower, esgob Tyddewi o 1328 i 1347, a welir yn bennaf. Diolch i’w weledigaeth ef, datblygodd llys gwych Llandyfái yn lloches i aelodau blaenllaw o’r glerigiaeth, a oedd yn awyddus i fyw bywyd bonheddwr.

Mae neuadd fawr Esgob de Gower, sy’n 82 troedfedd (25m) o hyd, yn orchest bensaernïol arbennig a fyddai wedi creu argraff ar yr esgobion mwyaf breintiedig. Mae pensaernïaeth neuadd y gorllewin a’r porthdy mewnol yr un mor fanwl ac wedi goroesi’r un mor dda.

Daeth cyfnod llewyrchus Llandyfái i ben yn sydyn yn ystod teyrnasiad Brenin Harri’r VIII pan ddisgynnodd llawer o ystadau’r Eglwys i ddwylo’r Goron.

Mae’r safle hwn wedi’i gynnwys yn ein tywyslyfr Saesneg, ‘Lamphey Bishop's Palace — Llawhaden Castle’ 

Digwyddiadau yn Llys yr Esgob Llandyfái

Gweld pob digwyddiad yma

Amseroedd a phrisiau cyfredol

Dyddiadau
1 Ebrill - 31 Hydref 2016

Amseroedd

Dydd Mercher i Dydd Sadwrn - 10.00am - 5.00pm

Dydd Sul i Dydd Mawrth - Ar gau 

Mae’r canolfan ynmwelwyr ar gau. Mynedfa i’r heneb trwy’r giât ochr.

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Gweld yr holl amseroedd agor a phrisiau

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Croesewir cŵn Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau

 

Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA71 5NT

Car Ffordd A4139 o Benfro neu Ddinbych-y-pysgod.

Rheilffordd Rheilffordd Llandyfái 600m/660llath, llwybr Abertawe-Caerfyrddin/ Dinbych-y-pysgod/ Doc Penfro.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 600m/660llath, llwybr Rhif 349/359, Dinbych-y-pysgod-Llandyfái/ Penfro/Hwlffordd.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (200m/219llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.