Amgueddfa Cerrig Margam

Amgueddfa Cerrig Margam

Amgueddfa Cerrig Margam

Nifer o gofadeiladau Cristnogol cynnar pwysig cyn y Goncwest.

Mae'r casgliad mewn ysgoldy eglwysig cynnar ac mae'n cynnwys nifer o gofgolofnau Cristnogol cynnar pwysig cyn y Goncwest.

Nodiadau os gwelwch yn dda — Ni fydd credydau/ tocynnau amser (nac unrhyw gynllun arall) yn berthnasol i’r safleoedd hyn.

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Dim ysmygu Lluniaeth Toiledau
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA13 2TA

Car Ffordd Margam, 4m (6.4km) i’r De Ddwy. o Bort Talbot, oddi ar yr A48, yn ffinio â Pharc Gwledig Margam.

Rheilffordd Rheilffordd Port Talbot 5m (8.1km).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.