Castell Oxwich

Atyniad Ardystiedig - Cymru
Castell Oxwich

Castell Oxwich

Mae Oxwich yn faenordy Tuduraidd a godwyd ar ffurf iard.

Mae’r Gŵyr yn ardal ryfeddol. Bydd y rheini sy’n mwynhau treftadaeth a’r rheini sy’n mwynhau’r traeth wrth eu bodd â’r penrhyn hardd hwn. Arferai’r cyfoethog adeiladu lle’r oedd yr olygfa orau. Dewisodd teulu Mansel lecyn hardd ar bentir coediog uwchben Bae Oxwich i adeiladu eu cartref delfrydol.

‘Des res’ go iawn — er nad yw’n gastell yng ngwir ystyr y gair — yn cynnwys y moethau diweddaraf, yn cynnwys toiledau tu mewn.

Wedi’i godi ar ffurf iard, rhoddodd Syr Rice borthdy ffug-filwrol i’w faenordy gydag arfbais y teulu wedi’i thorri mewn carreg. Aeth ei fab Edward ati i greu adain aml-lawr fwy mawreddog. Ychwanegwyd oriel hir gain – nodwedd ffasiynol yn oes Elisabeth – yn uchel, i fanteisio i’r eithaf ar y golygfeydd gwych o’r môr.

Roedd teulu Mansel yn hoff o ddangos eu cyfoeth ac yn sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r technegau adeiladu a’r ffasiynau diweddaraf. Fodd bynnag, gadawodd y teulu ar ôl rhai degawdau yn unig. Gydag Abaty Margam a Hen Gastell y Bewpyr ym Mro Morgannwg hefyd ym meddiant y teulu, roedd digon o ddewis ganddynt.

Digwyddiadau yn Castell Oxwich

Gweld pob digwyddiad yma

Amseroedd a phrisiau cyfredol

Dyddiadau
23 Mawrth - 31 Hydref 2016

Amseroedd

Dydd Mercher - Dydd Sul 10.00am - 5.00pm

Dydd Llun a Mawrth - Ar gau

Ar wahân i wyliau’r Banc pryd y bydd Castell Oxwich ar agor ar ddydd Llun ac ar gau ar ddydd Mawrth a dydd Mercher.

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Gweld yr holl amseroedd agor a phrisiau

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Toiledau
  • OxwichCastle@cymru.gsi.gov.uk    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA3 1ND

Car Ffordd A4118, 17.6km/11 mllr i'r De Orll o Abertawe (ym mhendref Oxwich)

Rheilffordd Rheilffordd 17km/11mllr Abertawe, ar lwybr Caerdydd-Abertawe.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 45m/50llath, llwybr Rhif 117/118, Abertawe-Horton/Rhosili.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (15km/9mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.