Capel Runston

Capel Runston

Capel Runston

Capel bach heb do wedi ei sefydlu'n gynnar yn y ddeuddegfed ganrif.

Mae gwaith cadwraeth yn mynd yn ei flaen yng Nghapel Runston dros y pythefnos nesaf. Efallai y bydd mynediad cyfyngedig ar adegau. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018

Amseroedd
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Car Ffordd 1m (1.6km) i’r Gog. Ddwy. o Grug, 3m (4.8km) i’r De Orll. o Gas-gwent, oddi ar yr A48.

Rheilffordd Rheilffordd Caldicot 4m (6.4km).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.