Proffil Artist Preswyl — Charlotte Bosanquet

© Charlotte Bosanquet

© Charlotte Bosanquet

1. Esboniwch pa fath o waith rydych chi’n ei wneud a beth ydych chi wedi’i wneud hyd yma.

Artist sy’n gweithio gyda phobl ydw i. Dw i’n dadlau mai proses gydweithredol yw celf, ac na allai fodoli heb gymorth a deialog gan eraill. Dw i’n perfformio, yn cyfarwyddo ac yn hwyluso gweithredoedd, perfformiadau a digwyddiadau sy’n gyffredinol yn cwestiynu’r strwythurau parod sy’n golygu ‘artist’ a’r ‘gynulleidfa’ ond hefyd unrhyw ymddygiad sefydledig. Fy nod yw integreiddio cynulleidfaoedd trwy eu cynnwys yn rhan ragweithiol o’r broses o greu’r gwaith a cheisio democrateiddio eu cyfraniad trwy ddefnyddio camau gweithredu safle-benodol i annog profiadau ar y cyd. Dw i’n byw yn Belfast a newydd gwblhau’r Harvest Festival, Peterborough fel un o’r 10 o artistiaid a gomisiynwyd gan Metal i weithio ochr yn ochr â Studio Orta. Es i ysgol gelf yn yr Alban, gan raddio yn y Glasgow School of Art yn 2004 cyn ymlwybro’n ffordd i Belfast yn 2008.

2. Dros yr ychydig fisoedd nesaf, rydych chi’n mynd i ymchwilio i, a threulio cyfnod yn datgelu hanes unigryw Abaty Tyndyrn i’n cynulleidfaoedd.  O ble ddaeth y diddordeb cychwynnol yn Abaty Tyndyrn ac i ble rydych chi’n gobeithio mynd â’ch ymchwil yn ystod eich cyfnod preswyl?

Dw i’n cofio ymweld ag Abaty Tyndyrn fel plentyn, ac mae gen i luniau o’r teulu yn yr Abaty lle’r oeddwn i’n gyffro i gyd oherwydd holl ofod ag awyrgylch y safle. Pan welais gyfle i weithio yno, fe es amdani gan wybod fy mod wedi’m hysbrydoli gan y safle ac am wybod mwy am hanes y safle, yr ardal a’i phobl.

3. Beth oedd yn apelio fwyaf ynglŷn â’r cyfle i fod yn Artist Preswyl yn Abaty Tyndyrn?

Mae nodweddion sinematig y safle a hanes yr ardal yn llawn ysbrydoliaeth unigryw. Mae’n breswylfa a fyddai’n fy helpu i ddenu pobl draw i’r safle i rannu profiadau,  ac mae hyn yn hollbwysig o ran fy nealltwriaeth o’r safle.

4. Ydy hi’n bwysig i chi ryngweithio â grwpiau Cymunedau yn Gyntaf yn ystod y cyfnod preswyl? Ym mha ffordd?

Hoffwn wahodd rhai grwpiau, o bosib grwpiau garddio o Gasnewydd a rhai ffermwyr lleol neu bobl sy’n gweithio ar y tir i ddod draw i ailddweud hanes Abaty Tyndyrn trwy gyfrwng perfformiad. Hoffwn i bobl ddod ac ystyried beth fydd y perfformiad a sut fydd yn ymddangos.

5. Beth allwn ni ddisgwyl ei weld gennych gydol eich cyfnod preswyl yn Abaty Tyndyrn?

Lliw, symudiad, sgyrsiau, egni, myfyrdod, tir, safle a bwyd.