Dod o hyd i ddigwyddiad

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad
Castell Cilgerran

Paratoi ar gyfer Agincourt

Deuddydd o ddathlu chwechanmlwyddiant Agincourt gyda gr?p canoloesol Companions of the Forest

Gweld y digwyddiad hwn »
23 Mai - 24 Mai 2015 Castell Cilgerran
© The Great War Living History Group

Rhyfel Byd Cyntaf yn Blaenafon

Mae Ffair Wanwyn y Rhyfel Byd Cyntaf yn dod i Waith Haearn Blaenafon. Hen ffair o Oes yr Edwardiaid i deuluoedd ac arddangosiad gof wrth ei waith. ...

Gweld y digwyddiad hwn »
23 Mai - 24 Mai 2015 Gwaith Haearn Blaenafon
Dro Mawr Cymru

Taith Gerdded Fawr Cymru - Gwaith haearn Cyfartha a'i dirwedd

Taith gylchol i edrych ar y gwaith haearn a'i systemau rheoli d?r a thrafnidiaeth, yn ogystal â rhai o'r llefydd lle'r oedd pobl yn gysylltiedig â'...

Gweld y digwyddiad hwn »
23 Mai 2015
Hwyl Gŵyl y Banc

Hwyl Gŵyl y banc - Castell Biwmares

Pwy sydd angen Doctoriaid i deithio drwy amser! Dewch â'ch teulu a theithiwch yn ôl i ddyddiau Brenin Edward I mewn castell Edwardaidd prydferth.

Gweld y digwyddiad hwn »
23 Mai - 25 Mai 2015 Castell Biwmares
Hwyl Gŵyl y Banc

Hwyl Gŵyl y Banc

Ewch yn ôl mewn amser i gwrdd â chymeriadau canoloesol a gwyliwch hanes y castell canoloesol hwn yn dod yn fyw gyda golygfeydd, synau ac arogleuon y cyfnod. Gweithgareddau ymarferol, hanes byw, sgyrsiau ac arddangosfeydd. Addas i'r teulu cyfan.

Gweld y digwyddiad hwn »
24 Mai - 25 Mai 2015 Castell Caerffili
BarPenwythnos Tuduraidd yn Rhaglan

Y Penwythnos Tuduraidd

Dewch i fwynhau penwythnos yn archwilio ein hanes Tuduraidd anhygoel yn Rhaglan!

Gweld y digwyddiad hwn »
24 Mai - 25 Mai 2015 Castell Rhaglan
Bryn Cader Faner © Rhys Mwyn

Taith Gerdded Fawr Cymru - Taith Cerdded Archaeolegol i Fryn Cader Faner

Cyfle i grwydro’r dirwedd archeolegol uwchben Llandecwyn gan ymweld â charnedd ysblennydd Bryn Cader Faner o’r Oes Efydd.  Cyn i chi ddechrau: Pell...

Gweld y digwyddiad hwn »
24 Mai 2015
Teithiau Cyfnos

Teithiau Cyfnos

Archwiliwch yr adeilad anhygoel hwn a dewch i gyfarfod â'i fywyd gwyllt wrth i'r diwrnod ddod i ben. Hwyl i'r teulu cyfan.

Gweld y digwyddiad hwn »
25 Mai 2015 Llys yr Esgob Llandyfái
Beaumaris

Haf o Straeon - Castell Bwmares

Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o Haf o Straeon.

Gweld y digwyddiad hwn »
25 Mai 2015 Castell Biwmares
Dinbych

Haf o Straeon - Castell Dinbych

Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o Haf o Straeon.

Gweld y digwyddiad hwn »
25 Mai 2015 Castell Dinbych
Picnic Tedi Bêrs

Picnic Tedi Bêrs

Bydd gwledd go anghyffredin yn eich disgwyl yng Nghilgerran heddiw wrth i’r castell groesawu’r Tedi Bêrs yn ôl am eu picnic blynyddol. Dewch â’ch t...

Gweld y digwyddiad hwn »
25 Mai - 29 Mai 2015 Castell Cilgerran
Abaty Tyndyrn

Haf o Straeon - Abaty Tyndyrn

Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o Haf o Straeon.

Gweld y digwyddiad hwn »
25 Mai 2015 Abaty Tyndyrn
Ystlumod Hynod

Ystlumod Hynod

Dewch i ddarganfod bywyd gwyllt yn Llys yr Esgob TyDdewi. Archwiliwch yr adeilad anhygoel hwn a dewch i gyfarfod â'i fywyd gwyllt wrth i'r diwrnod ddod i ben. Hwyl i'r teulu cyfan.

Gweld y digwyddiad hwn »
26 Mai 2015 Llys yr Esgob Tyddewi
Blaenafon

Haf o Straeon - Gwaith Haearn Blaenafon

Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o Haf o Straeon.

Gweld y digwyddiad hwn »
26 Mai 2015 Gwaith Haearn Blaenafon
Tretwr

Haf o Straeon - Llys a Chastell Tre-tŵr

Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o Haf o Straeon.

Gweld y digwyddiad hwn »
26 Mai 2015 Llys a Chastell Tre-tŵr