Dod o hyd i ddigwyddiad

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad
Ddraig

Fentrwch chi gwrdd â'r Ddraig?

Dyddiad / Amser: 1 Mawrth–6 Mawrth Bydd modd gweld y ddraig y tu ôl i’r castell am ddim rhwng 10am a 4pm. Cewch fynediad drwy gât Heol Cilgant. N...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Mawrth - 01 Gorffennaf 2016 Castell Caerffili
Francis Wills efo camera mewn DH9B biplane 1919 © Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Prydain oddi Fry - Plas Mawr

Dyma arddangosfa o ffotograffau Aerofilms Cyf, y cwmni cyntaf o awyrlunwyr masnachol yn y byd. Fe’i sefydlwyd ym mis Mai 1919 gan ddau gyn-filwr o’...

Gweld y digwyddiad hwn »
31 Mawrth - 30 Mehefin 2016 Plas Mawr
Castell Biwmares

House of the Black Star

Ymunwch â ni wrth i ni droi'r cloc yn ôl yng Nghastell prydferth a hanesyddol Biwmares.

Gweld y digwyddiad hwn »
28 Mai - 30 Mai 2016
Castell Cilgerran

Hwyl ar Ŵyl y Banc

Ewch ar antur drwy amser yng Nghilgerran!

Gweld y digwyddiad hwn »
28 Mai - 30 Mai 2016 Castell Cilgerran
Marchogion Owain Glyndŵr

Hwyl ar Ŵyl y Banc - Marchogion Ardudwy

Ymunwch â Marchogion Ardudwy i glywed stori Owain Glyndŵr yn Harlech.

Gweld y digwyddiad hwn »
28 Mai - 30 Mai 2016 Castell Harlech
Miri Canoloesol

Meibion y Ddraig

Profwch fywyd fel saethwr canoloesol yn gwersylla yn Llys Tre-tŵr sy'n aros am yr alwad nesaf i'r frwydr yn ystod y Rhyfel Can Mlynedd. Pa ochr fyddwch chi'n ei chefnogi?

Gweld y digwyddiad hwn »
28 Mai - 03 Mehefin 2016 Llys a Chastell Tre-tŵr
Y Ddynes Ddoeth a'r Llawfeddyg

Hwyl Gŵyl y Banc - Y Ddynes Ddoeth a'r Llawfeddyg

Mae cyffro mawr ym Mhlas Mawr wrth iddyn nhw aros am y newydd-ddyfodiad.

Gweld y digwyddiad hwn »
29 Mai - 30 Mai 2016 Plas Mawr
Castell Caerffili

Hwyl Gŵyl y Banc

Ewch yn ôl mewn amser i gwrdd â chymeriadau canoloesol a gwyliwch hanes y castell canoloesol hwn yn dod yn fyw gyda golygfeydd, synau ac arogleuon y cyfnod.

Gweld y digwyddiad hwn »
29 Mai - 30 Mai 2016 Castell Caerffili
Castell Oxwich

Diwrnod Hwyl Canoloesol

Dewch i weld arddangosfa saethyddiaeth a rhoi cynnig arni eich hun.

Gweld y digwyddiad hwn »
29 Mai - 30 Mai 2016 Castell Oxwich
Castell Rhaglan

Penwythnos Gŵyl y Banc – Mythau a Chwedlau

Penwythnos llawn hwyl o weithgareddau i’r teulu cyfan.

Gweld y digwyddiad hwn »
29 Mai - 30 Mai 2016 Castell Rhaglan
Hwyl ar Ŵyl y Banc: Brwydr Rhuddlan 1062 OC

Hwyl ar Ŵyl y Banc - Gwarchae Rhuddlan 1166 AD – 850 mlwyddiant y Frwydr

Ymunwch â ni yn Rhuddlan a chewch eich cludo i galon Cymru ganoloesol gynnar. Dewch i gwrdd â'n cymeriadau hanesyddol a phrofi brwydr ysblennydd yn cael ei hail-greu!

Gweld y digwyddiad hwn »
29 Mai - 30 Mai 2016 Castell Rhuddlan
Beaumaris

Haf o Straeon - Castell Bwmares

Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o Haf o Straeon.

Gweld y digwyddiad hwn »
31 Mai 2016
Abaty Tyndyrn

Haf o Straeon - Abaty Tyndyrn

Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o Haf o Straeon.

Gweld y digwyddiad hwn »
31 Mai 2016 Abaty Tyndyrn
Picnic Tedi Bêrs

Picnic Tedi Bêrs

Bydd gwledd go anghyffredin yn eich disgwyl yng Nghilgerran heddiw wrth i’r castell groesawu’r Tedi Bêrs yn ôl am eu picnic blynyddol.

Gweld y digwyddiad hwn »
31 Mai - 03 Mehefin 2016 Castell Cilgerran
Castell Talacharn

Gweithdy Braslunio a Dyfrlliw

Roedd Turner yn un o artistiaid mwyaf dylanwadol ei oes. Dilynwch ôl ei droed a chrëwch eich campwaith eich hun!

Gweld y digwyddiad hwn »
31 Mai 2016 Castell Talacharn