Dod o hyd i ddigwyddiad

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad
Castell Coch - Castell Celf

Castell Coch - Castell Celf

Mae John Abell a Lauren Heckler yn archwilio’r berthynas rhwng celf, treftadaeth, pensaernïaeth a natur yn yr arddangosfa newydd hon o waith a ysbrydolwyd gan greadigaeth ledrithiol Burges, Castell Coch.

Gweld y digwyddiad hwn »
31 Gorffennaf - 01 Medi 2015 Castell Coch
Gŵyl Ganoloesol Biwmares

Gŵyl Ganoloesol Biwmares

Ymunwch â ni dros ŵyl banc mis Awst yng Ngŵyl Ganoloesol Biwmares. Ewch yn ôl mewn amser i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau. Cewch eich syfrdanu gan sgiliau ein marchogion canoloesol a gallwch gefnogi eich ffefryn!

Gweld y digwyddiad hwn »
29 Awst - 31 Awst 2015 Castell Biwmares
Llwybr y Tri Chastell

Llwybr Hanes y Tri Chastell

Bydd ein ceidwad Alison Hargreaves yn eich tywys ar daith o amgylch y tri chastell. Bydd y daith yn cychwyn yn y Castell Gwyn a byddwch yn archwilio Castell Ynysgynwraidd a Chastell Grysmwnt.

Gweld y digwyddiad hwn »
30 Awst 2015 Y Castell Gwyn
Hwyl Gŵyl y Banc

Hwyl Gŵyl y Banc

Ewch yn ôl mewn amser i gwrdd â chymeriadau canoloesol a gwyliwch hanes y castell canoloesol hwn yn dod yn fyw gyda golygfeydd, synau ac arogleuon y cyfnod. Gweithgareddau ymarferol, hanes byw, sgyrsiau ac arddangosfeydd. Addas i'r teulu cyfan.

Gweld y digwyddiad hwn »
30 Awst - 31 Awst 2015 Castell Caerffili
Hwyl Gŵyl y Banc

Hwyl Gŵyl y Banc

Ewch yn ôl mewn amser i gwrdd â chymeriadau canoloesol a gwyliwch hanes y castell canoloesol hwn yn dod yn fyw gyda golygfeydd, synau ac arogleuon y cyfnod. Gweithgareddau ymarferol, hanes byw, sgyrsiau ac arddangosfeydd. Addas i'r teulu cyfan.

Gweld y digwyddiad hwn »
30 Awst - 31 Awst 2015 Castell Dinbych
Teithiau Cyfnos

Teithiau Cyfnos

Archwiliwch yr adeilad anhygoel hwn a dewch i gyfarfod â'i fywyd gwyllt wrth i'r diwrnod ddod i ben. Hwyl i'r teulu cyfan.

Gweld y digwyddiad hwn »
31 Awst 2015 Llys yr Esgob Llandyfái
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Sant Marc ger Dolgellau

O dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 2005. Dyluniad hynod wreiddiol o 1895-97 gan Henry Wilson â ffitiadau Celfyddydau a Chrefftau ...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2015
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair ger Rhuthun

O dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 2002.  Eglwys canoloesol rhestredig Gradd 1 yn fyd enwog am ei sgrin o'r 15fed ganrif Bydd taf...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2015
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Hodgeston, ger Llandyfái, Sir Benfro

Eglwys restredig Gradd II* o dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill. Mae'n bwysig oherwydd y tair sedd ar gyfer y clerigwyr yn y gysegrfa o...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2015
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Peulan Sant ger Dothan

Eglwys restredig Gradd II* o dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill, mae'n hynod bwysig am ei ffont canoleosol a arferai, yn ôl rhai, fod y...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2015
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Euddogwy Sant ger Talacharn

Mae'r eglwys wedi'i lleoli mewn pant y tu ôl i'r Hen Reithordy,   Yn gysylltiedig â Chyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 2006 a gynahliodd gwaith atyg...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2015
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Teilo Sant ger Tyddewi

O dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 2002.  Ailadeilad o 1926-27 gan Coates Cartes wedi'i ysbrydoli gan Symudiad y Celfyddyau a Chr...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2015
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Sant Figael, Ynys Môn

Mae'r tu mewn sy'n dyddio o'r 18fed ganrif yn syml ond eto'n hudolus, newydd ei addurno gan ei berchenogion, Cyfeillion Eglwysi Digyfaill Bydd tafl...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2015
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Dewi Sant, Sir Fynwy

Eglwys ganoloesol rhestredig Gradd 1, gyda sgrin wreiddiol, corau blwch a heneb gain o 1829.   Ers 1999, mae wedi bod o dan berchenogaeth Cyfeillio...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2015
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Sant Jerome, Sir Fynwy

Eglwys restredig Gradd 1 sydd newydd gael y cylch cyntaf o waith atygweirio gan Gyfeillion Eglwysi Digyfaill.  Mae'n enwog am y sgrin ganoloesol ys...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2015