Dod o hyd i ddigwyddiad

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad
Llys yr Esgob Tyddewi

The Reluctant Dragon - Llys yr Esgob Tyddewi

Ymunwch â’r BlackOut Theatre Company wrth iddyn nhw adrodd hanes The Reluctant Dragon. Wedi’i gosod ym Mhrydain y drydedd ganrif ar ddeg, dyma chwe...

Gweld y digwyddiad hwn »
31 Gorffennaf 2015 Llys yr Esgob Tyddewi
Castell Coch - Castell Celf

Castell Coch - Castell Celf

Mae John Abell a Lauren Heckler yn archwilio’r berthynas rhwng celf, treftadaeth, pensaernïaeth a natur yn yr arddangosfa newydd hon o waith a ysbrydolwyd gan greadigaeth ledrithiol Burges, Castell Coch.

Gweld y digwyddiad hwn »
31 Gorffennaf - 01 Medi 2015 Castell Coch
Castell Cilgerran

Y Cymraeg yng Nghilgerran

Deuddydd gyda Teulu'r Tywysogion i ddathlu 800 mlynedd ers i’r Arglwydd Llewellyn adennill Castell Cilgerran o ddwylo’r Normaniaid.

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Awst - 02 Awst 2015 Castell Cilgerran
Ail-greadau

Rhyfel Cartref yn Llandyfái

Cyfle gwych i weld y rhyfel cartref yn Sir Benfro. Bydd Cadw a chymdeithas y Sealed Knot yn ail-greu’r Rhyfel Cartref yn Llys yr Esgob, Llandyfái. ...

Gweld y digwyddiad hwn »
02 Awst 2015 Llys yr Esgob Llandyfái
Ystlumod Hynod

Ystlumod Hynod

Dewch i ddarganfod bywyd gwyllt yn Llys yr Esgob TyDdewi. Archwiliwch yr adeilad anhygoel hwn a dewch i gyfarfod â'i fywyd gwyllt wrth i'r diwrnod ddod i ben. Hwyl i'r teulu cyfan.

Gweld y digwyddiad hwn »
05 Awst 2015 Llys yr Esgob Tyddewi
Hwyl Gŵyl y Banc

The Reluctant Dragon - Castell Cas-gwent

Ymunwch â’r BlackOut Theatre Company wrth iddyn nhw adrodd hanes The Reluctant Dragon. Wedi’i gosod ym Mhrydain y drydedd ganrif ar ddeg, dyma chwe...

Gweld y digwyddiad hwn »
05 Awst 2015 Castell Cas-gwent
Yoga

Yoga yn Abaty Glyn y Groes

Mae'r sesiynau yoga awyr agored hyn yn addas i bobl o bob gallu, a byddant yn cynnwys technegau anadlu, symud a thynhau i ddatblygu cryfder, stamin...

Gweld y digwyddiad hwn »
05 Awst 2015 Abaty Glyn y Groes
Barcudiaid yn Hedfan a Thylluanod Diog

Barcudiaid Chwim a Tylluanod Diog

Diwrnod gwych i bobl o bob oed gyda Hebogyddiaeth Sir Benfro. Bydd arddangosfeydd hedfan drwy gydol y dydd, a sesiynau trin hefyd.

Gweld y digwyddiad hwn »
06 Awst 2015 Castell Cilgerran
Y Castell Gwyn

The Reluctant Dragon - Y Castell Gwyn

Ymunwch â’r BlackOut Theatre Company wrth iddyn nhw adrodd hanes The Reluctant Dragon. Wedi’i gosod ym Mhrydain y drydedd ganrif ar ddeg, dyma chwe...

Gweld y digwyddiad hwn »
06 Awst 2015 Y Castell Gwyn
Castell tywod gyda baner Cadw

Codi castell tywod yng Nghastell Harlech

Gwyliwch Cerflunio ar Lan y Môr yn creu atgynhyrchiad tywod o Gastell Harlech, a rhowch gynnig ar godi eich castell eich hun o fewn castell. Dyddia...

Gweld y digwyddiad hwn »
07 Awst 2015 Castell Harlech
Amddiffyn Blaenafon

Amddiffyn Blaenafon - Tref Gymreig adeg y rhyfel

Penwythnos o ddramâu, straeon, arddangosiadau a cherddoriaeth sy'n dangos Bywyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn Stack Square.

Gweld y digwyddiad hwn »
08 Awst - 09 Awst 2015 Gwaith Haearn Blaenafon
Castell Caernarfon

Coffáu Brwydr Waterloo

Dod â hanes yn fyw dros ddeuddydd i ddathlu daucanmlwyddiant Brwydr Waterloo yn 1815 gyda gw?r 23ain Catrawd y Troedfilwyr (Ffiwsilwyr Brenhinol Cy...

Gweld y digwyddiad hwn »
08 Awst - 09 Awst 2015 Castell Caernarfon
Lligwy

Teithio trwy Amser @ Din Lligwy

Dewch i ddarganfod Din Lligwy trwy'r oesoedd!

Gweld y digwyddiad hwn »
08 Awst - 09 Awst 2015 Grwp Cytiau Din Lligwy
Myfyrio ym Mhriordy Llanddewi Nant Hodni

Myfyrio ym Mhriordy Llanddewi Nant Hodni

Bydd y sesiynau yoga awyr agored hyn yn cynnwys sylwadau myfyrio, symud wrth fyfyrio a thair sgwrs fer ar Ymwybyddiaeth a Hunan-wireddiad, Perthyna...

Gweld y digwyddiad hwn »
08 Awst 2015 Priordy Llanddewi Nant Hodni
Y Dyn Hanes

Y Dyn Hanes

Bydd yr hanesydd lleol, Glen Johnson, yn cynnal taith dywys a sgwrs o amgylch y castell. Mae digon o straeon difyr yn ogystal â ffeithiau cadarn!

Gweld y digwyddiad hwn »
10 Awst 2015 Castell Cilgerran