Dod o hyd i ddigwyddiad

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad
Castell Coch oddi fry 1947 © Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Prydain oddi Fry - Castell Coch

Dyma arddangosfa o ffotograffau Aerofilms Cyf, y cwmni cyntaf o awyrlunwyr masnachol yn y byd. Fe’i sefydlwyd ym mis Mai 1919 gan ddau gyn-filwr o’...

Gweld y digwyddiad hwn »
25 Medi 2015 - 04 Ionawr 2016 Castell Coch
Torch Nadolig

Gweithdy gwneud Torchau Nadoligaidd

Dewch draw i wneud torch drawiadol ar gyfer eich drws ffrynt y Nadolig hwn, y croeso gorau i dŷ Nadoligaidd.

Gweld y digwyddiad hwn »
28 Tachwedd - 29 Tachwedd 2015 Castell Coch
Nadolig Oes Fictoria

Nadolig Oes Fictoria

Dewch i brofi naws Nadolig oes Fictoria yng Nghastell Biwmares eleni

Gweld y digwyddiad hwn »
28 Tachwedd 2015 Castell Biwmares
Llun o Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

Siôn Corn yn dod i.......Abaty Tyndyrn

Dewch i weld Siôn Corn yn ein grotos Nadolig hanesyddol ar ein safleoedd eleni – cyfle heb ei ail i greu atgofion unigryw gyda’r teulu cyfan! Bydd...

Gweld y digwyddiad hwn »
28 Tachwedd - 29 Tachwedd 2015 Abaty Tyndyrn
Llun o Castell Harlech

Nadolig yng Nghastell a thref Harlech

 Mae Castell Harlech a’r gymuned leol yn eich gwahodd i ymuno â nhw i ddathlu’r Nadolig, gyda • Groto Sion Corn • Cherddoriaeth • Siopa gyda’r hwyr...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Rhagfyr 2015 Castell Harlech
Llun o Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

Siôn Corn yn dod i.......Castell Rhaglan!

Dewch i weld Siôn Corn yn ein grotos Nadolig hanesyddol ar ein safleoedd eleni – cyfle heb ei ail i greu atgofion unigryw gyda’r teulu cyfan! Bydd ...

Gweld y digwyddiad hwn »
05 Rhagfyr - 06 Rhagfyr 2015 Castell Rhaglan
Llun o Castell Conwy

Nadolig yng Nghastell Conwy

Dewch i weld Siôn Corn, Elsa ac Olaf â’ch llygaid eich hun yn ein Safle Treftadaeth y Byd, wrth i ni gynnal digwyddiad hudolus yn y castell o’r dde...

Gweld y digwyddiad hwn »
05 Rhagfyr 2015 Castell Conwy
Torch Nadolig

Gweithdy gwneud Torchau Nadoligaidd

Dewch draw i wneud torch drawiadol ar gyfer eich drws ffrynt y Nadolig hwn, y croeso gorau i dŷ Nadoligaidd.

Gweld y digwyddiad hwn »
06 Rhagfyr 2015 Plas Mawr
Llun o Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

Ffair Nadolig Castell Caerffili

Mae'r Nadolig yn dechrau yma! Dewch i ddathlu yng Nghastell Caerffili

Gweld y digwyddiad hwn »
12 Rhagfyr - 13 Rhagfyr 2015 Castell Caerffili
Llun o Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

Siôn Corn yn dod i.......Gwaith Haearn Blaenafon!

Dewch i weld Siôn Corn yn ein grotos Nadolig hanesyddol ar ein safleoedd eleni – cyfle heb ei ail i greu atgofion unigryw gyda’r teulu cyfan! Bydd ...

Gweld y digwyddiad hwn »
12 Rhagfyr - 13 Rhagfyr 2015 Gwaith Haearn Blaenafon
Llun o Castell Conwy

Nadolig yng Nghastell Conwy

Dewch i weld Siôn Corn, Elsa ac Olaf â’ch llygaid eich hun yn ein Safle Treftadaeth y Byd, wrth i ni gynnal digwyddiad hudolus yn y castell o’r dde...

Gweld y digwyddiad hwn »
12 Rhagfyr 2015 Castell Conwy
Llun o Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

Siôn Corn yn dod i.......Llys a Chastell Tre-tŵr!

Dewch i weld c yn ein grotos Nadolig hanesyddol ar ein safleoedd eleni – cyfle heb ei ail i greu atgofion unigryw gyda’r teulu cyfan! Bydd pris arf...

Gweld y digwyddiad hwn »
19 Rhagfyr - 20 Rhagfyr 2015 Llys a Chastell Tre-tŵr
Francis Wills efo camera mewn DH9B biplane 1919 © Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Prydain oddi Fry - Llys a Chastell Tre-tŵr

Dyma arddangosfa o ffotograffau Aerofilms Cyf, y cwmni cyntaf o awyrlunwyr masnachol yn y byd. Fe’i sefydlwyd ym mis Mai 1919 gan ddau gyn-filwr o’...

Gweld y digwyddiad hwn »
11 Ionawr - 31 Mawrth 2016 Llys a Chastell Tre-tŵr
Francis Wills efo camera mewn DH9B biplane 1919 © Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Prydain oddi Fry - Plas Mawr

Dyma arddangosfa o ffotograffau Aerofilms Cyf, y cwmni cyntaf o awyrlunwyr masnachol yn y byd. Fe’i sefydlwyd ym mis Mai 1919 gan ddau gyn-filwr o’...

Gweld y digwyddiad hwn »
31 Mawrth - 30 Mehefin 2016 Plas Mawr
Castell Caernarfon a tref oddi fry 1934 © Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Prydain oddi Fry - Castell Caernarfon

Dyma arddangosfa o ffotograffau Aerofilms Cyf, y cwmni cyntaf o awyrlunwyr masnachol yn y byd. Fe’i sefydlwyd ym mis Mai 1919 gan ddau gyn-filwr o’...

Gweld y digwyddiad hwn »
30 Mehefin - 30 Medi 2016 Castell Caernarfon