Noson yng Nghwmni Nell Gwynne

Nell Gwynne

Bydd Lesley Smith, Hanesydd a Churadur Castell Tutbury, yn ein cyfareddu unwaith yn rhagor gydag un o’i pherfformiadau; Nell Gwynne yw hi y tro hwn.

Dyma noson llawn gwybodaeth hanesyddol ac adloniant.

Cewch gyfarfod Nell fach yn ei gwisg wych a chael cyfle i chwerthin a chrio gyda hi.

Cariad Siarl II oedd Nell Gwynne, ac mae llawer o bobl yn credu mai dyna’r unig reswm roedd hi’n enwog - hynny, ac am werthu orennau, wrth gwrs! Roedd y Nell Gwynne go iawn yn esiampl i ferched Lloegr, yn dangos cryn ddewrder ac, er gwaethaf popeth, daeth yn seren ar lwyfannau Llundain ac yn gariad i Frenin Lloegr.

Gall fod braidd yn anweddus ar adegau, felly byddwch yn ofalus!

Bydd Pimms ac orenau am ddim cyn y perfformiad.

Archebwch docynnau ymlaen llaw ar 01291 690228.

Dewch yn llu!

Ar gyfer oedolion yn unig.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
29 Meh 2018

Amseroedd
7.30pm - 9.00pm

Prisiau
Oedolyn - £10

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Bluetooth Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
  • RaglanCastle@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP15 2BT

Car Ffordd Ar yr A40 gan ddilyn yr arwyddion i Raglan.

Rheilffordd Rheilffordd Casnewydd 30km/19mllr llinellau Caerdydd-Bryste, Birmingham, Llundain a Manceinion.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 11km/7mllr Trefynwy, llwybr Rhif 60, Casnewydd-Trefynwy. Bob 2 awr yn ddyddiol.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic Llwybr Rhanbarthol Rhif 30 (1km/0.6mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.