Hwyl y Pasg

Penwythnos Hwyl y Pasg Castell Biwmares.

Bydd y castell yn croesawu marchogion rhyfel a fydd yn mynd â chi yn ôl i sut roedd bywyd yn ystod oesoedd canoloesol. Dewch i ymuno yn yr hwyl a gweld sut roedd bywyd 700 mlynedd yn ôl.

Bydd gwahanol weithgareddau ar wahanol ddiwrnodau felly gwiriwch beth sy'n digwydd.

Bob penwythnos, bydd ysgol farchogion lle gall plant ac oedolion wisgo’r arfau ac ymuno mewn dril gwaywffyn a gweld sut y mae saethwyr yn ymosod ar y castell ac yn amddiffyn y castell. Bydd crefftau, arddangosiadau hanes byw ac adar ysglyfaethus. Hefyd, yn yr ardal adar ysglyfaethus, bydd cyfle i blant greu tylluanod papur ar gyfer y Pasg, gan gynnwys danteithion blasus.

Dydd Gwener y Groglith a Dydd Sadwrn y Pasg bydd gwersyllfan mawr yn y ward fewnol gyda llawer o hanes byw ac arddangosiadau.

Dydd Sul a dydd Llun y Pasg bydd seremoni ymladd, twrnamaint saethyddiaeth, hyfforddiant sgweier ac arf, gwisgo marchog a thwrnamaint marchogion.

Bydd y llwybr Wyau Pasg ar ddydd Sul a dydd Llun yn unig.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
30 Maw - 02 Ebr 2018

Amseroedd
10.00am - 5.00pm

Prisiau
Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00 *
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10 
Pensiynwyr - £5.50

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy
  • Parcio cyfyngedig ar y stryd, Parcio Talu ac Arddangos gerllaw
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Byddwn yn croesawu cŵn ar denynnau i’r castell o fis Tachwedd 2017 ymlaen. Dylech gael gwared â baw ci mewn modd priodol ac oddi wrth y gofeb os gwelwch yn dda.
  • Peidiwch â bwydo'r adar gyda cynnyrch bara. Mae bara yn niweidiol i'r adar.
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL58 8AP

Car Ffordd A545 (Porthaethwy) A5 (Bangor).

Rheilffordd Rheilffordd 15km/9mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Ena’s 100m/110llath, llwybrau 53/57/58 Bangor-Biwmares-Llanddona/Penmon.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (5km/3mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.