Diwrnodau Bywyd Gwyllt Biwmares

© Dave Hollis

© Dave Hollis

Dewch draw i Gastell Biwmares yn ystod gwyliau hanner tymor y Sulgwyn i gyfarfod adar ysglyfaethus a rhoi cynnig ar wneud crefftau a blwch bwydo adar. Cewch ddysgu am adar brodorol, adar ysglyfaethus a’r elyrch sy’n byw yma. Cewch hefyd ddysgu am yr ystlumod sy’n hedfan o gwmpas y castell gyda’r nos.

Bydd 3 arddangosfa hedfan a dal ryngweithiol yn ystod y deuddydd, yn astudio hanes naturiol yr adar a’r rhywogaethau brodorol. Bydd llawer o grefftau fel creu tylluan o fochyn coed, gwneud blwch bwydo adar a helpu creu murlun enfawr o dylluan gyda phluen y byddwch chi wedi ei chynllunio’n arbennig.
Bydd y RSPB hefyd yn cynnal gweithgareddau a sgyrsiau am fywyd gwyllt lleol. Dewch i ddysgu am yr elyrch a’r ystlumod sy’n byw yng Nghastell Beaumaris.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
30 Mai - 31 Mai 2018

Amseroedd
10.00am - 5.00pm

Prisiau
Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10 
Pensiynwyr - £5.50

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn dan 16 oed

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy
  • Parcio cyfyngedig ar y stryd, Parcio Talu ac Arddangos gerllaw
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Byddwn yn croesawu cŵn ar denynnau i’r castell o fis Tachwedd 2017 ymlaen. Dylech gael gwared â baw ci mewn modd priodol ac oddi wrth y gofeb os gwelwch yn dda.
  • Peidiwch â bwydo'r adar gyda cynnyrch bara. Mae bara yn niweidiol i'r adar.
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL58 8AP

Car Ffordd A545 (Porthaethwy) A5 (Bangor).

Rheilffordd Rheilffordd 15km/9mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Ena’s 100m/110llath, llwybrau 53/57/58 Bangor-Biwmares-Llanddona/Penmon.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (5km/3mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.