Adar Ysglyfaethus

Barcudiaid yn Hedfan a Thylluanod Diog

Barcudiaid yn Hedfan a Thylluanod Diog

Digwyddiad ar 5 Awst a 29 Awst

Dewch i fod yn rhan o’r arddangosfa hebogyddiaeth ryngweithiol a gweld adar ysglyfaethus yn agos. Bydd arddangosfeydd hebogyddiaeth i’w gweld drwy gydol y dydd, yn ogystal ag arddangosfa lonydd.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
05 Aws - 29 Aws 2018

Amseroedd
11am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddiim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40
Pensiynwyr - £3.20

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn dan 16 oed

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Mynediad i bobl anabl Arddangosfa Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy
  • LaugharneCastle@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA33 4SA

Car Ffordd A4066 o Sanclêr.

Rheilffordd Rheilffordd 18km/11mllr Caerfyrddin, ar lwybr Abertawe-Caerfyrddin/Aberdaugleddau/Doc Penfro.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 100m/110llath, llwybr Rhif 222, Caerfyrddin-Talacharn/Pentywyn.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (300m/328llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.