Y Brawd Tomos, y Selerwr

Abaty Tyndyrn

Abaty Tyndyrn

Bywyd a gwaith bob dydd mynach Sistersaidd yn Abaty Tyndyrn yn y bedwaredd ganrif ar ddeg.

Bydd y Brawd Tomos yn sôn am ei fywyd fel mynach yn Abaty Tyndyrn. Bydd y Brawd caredig a chymwynasgar hwn yn rhoi gwybodaeth i bawb am ddefodau a chyfrifoldebau’r mynaich. Fel gofalwr y seler yn Abaty Tyndyrn, bydd yn dweud popeth sydd i’w wybod (a rhai pethau na ddylech ei wybod!) am waith yr abaty, y mynaich eraill, y brodyr lleyg a phobl eraill ‘llai crefyddol’!  Cewch ddysgu am fywyd bob dydd y mynaich yn yr abaty — eu dyletswyddau mynachaidd, eu harferion glendid a’u harferion bwyta, y gwasanaethau crefyddol niferus roedd yn rhaid i fynaich eu mynychu yn ystod y dydd.

Bydd y Brawd Tomos ar gael o 10am hyd 4pm, ac yn arwain teithiau am 11am, 1pm a 3pm.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
18 Aws 2018

Amseroedd
10.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10
Pensiynwyr - £5.50

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau
  • TinternAbbey@cymru.gsi.gov.uk    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.
  • Dim ysmygu.
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP16 6SE

Car Ffordd O Gaerdydd M4, Cyff 23, M48, Cyff 2, A466. O Lundain M4, Cyff 21 i’r M48.

Rheilffordd Rheilffordd 7km/4mllr Cas-gwent, Caerdydd - Cas-gwent/Caerloyw.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 300m/325llath, llwybr Rhif 69, Cas-gwent - Trefynwy.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhanbarthol 32 (250m/276llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.