Dydd Agored Archaeolegol Bryn Celli Ddu

Dathlu'r cyfnod Neolithig yn Ynys Môn.

Dathlu'r cyfnod Neolithig yn Ynys Môn.
Arddangosiadau torri fflint byw. Cwrdd â chymeriadau Neolithig, a chael tro ar greu potyn hyfryd Neolithig yn union fel yr un a gafodd ei ddarganfod yn y bedd. Hanes byw, teithiau, sgyrsiau a gweithgareddau addas ar gyfer plant.

Dewch i ddarganfod mwy am ein cloddiadau yn y tirwedd o amglych Bryn Celli Ddu, gyda theithiau byw o’r ffosydd agored. Mwynhewch ddiwrnod llawn gweithgareddau, arddangosiadau, stondinau archeoleg a gwybodaeth. Dysgwch am yr hyn a wisgodd ein hynafiaid, beth roedden nhw’n ei fwyta, a sut roedden nhw’n byw.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
16 Meh 2018

Amseroedd
11.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - Am Ddim/Free
Teulu - Am Ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am Ddim/Free
Aelod - Am Ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am Ddim/Free

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

 

Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL61 6EQ

Car Ffordd I’r Gog. o’r A4080, 1m (1.6km) i’r Dwy. De Ddwy. o Landdaniel Fab. Llanfair PG 2m (3.2km).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.