Dathlu'r Gwanwyn gyda Chrefft Pasg a Llwybr Wyau Pasg Abaty Ystrad Fflur

Abaty Ystrad Fflur

Abaty Ystrad Fflur 

Dewch i ddathlu’r Gwanwyn yn yr Abaty. Mae gennym chwe diwrnod o grefftau gwych, gan gynnwys gwneud cerdyn, masgiau, melinau gwynt, magnetau defaid a llawer mwy o bethau cyffrous i'w gwneud.
Hefyd, ceisiwch ddod o hyd i'r holl gliwiau ar y Llwybr Wyau Pasg!

Diwrnodau Crefft - 30 Mawrth i 2 Ebrill, 4 Ebrill ac 11 Ebrill

Crefftau Dyddiol dros Benwythnos y Pasg:
30 Mawrth i 2il Ebrill
11.00 yb hyd 4.00 yp
Llwybr drwy'r dydd.

4ydd ac 11eg Ebrill 2018
1.30 yp hyd 4.30 yp

Gwener y Groglith - Gwnewch Gerdyn Pasg
Sadwrn y Pasg - Dathlwch Wŷn y Gwanwyn
Sul y Pasg - Crefftau'r Pasg
Dydd Llun y Pasg - Diwrnod Daffodil
4ydd Ebrill – Prynhawniau Crefft y Pasg
11eg Ebrill - Prynhawniau Crefft y Pasg

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
30 Maw - 11 Ebr 2018

Amseroedd
11.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40 
Pensiynwyr - £3.20

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth
  • StrataFloridaAbbey@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SY25 6ES

Car Ffordd Isffyrdd o Bontrhydfendigaid, gellir ei gyrraedd o’r B4340

Rheilffordd Rheilffordd Aberystwyth 20km/12mllr Llinell Amwythig - Aberystwyth

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 82 (4km/2mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50