Rasio Cerbydau Rhyfel Rheolaeth Bell

Beth am esgus mai chi yw Ben Hur wrth lywio cerbyd rhyfel Rhufeinig rheolaeth bell o gwmpas model o Circus Maximus?

Bydd pobl sy'n rasio yn gosod amserau lap ac yn eu nodi ar ein rhestr pencampwyr. Bydd gyrrwr pob cerbyd yn cael tystysgrif. Hwyl i'r teulu cyfan!

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
07 Aws - 08 Aws 2018

Amseroedd
10am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - Am ddim / free *
Teulu - Am ddim / free *
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim / free *
Aelod - Am ddim / free *
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free *
*£1 i cymryd rhan yn y gweithgaredd 

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Cyflwyniad fideo
  • CaerleonFortressBaths@llyw.cymru
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Dim cyfleusterau toiledau i ymwelwyr
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP18 1AE

Car Ffordd B4596 i Gaerllion, M4 gorllewin (Cyff 25), dwyrain (Cyff 26).

Rheilffordd Rheilffordd 6km/4mllr, Casnewydd, ar lwybr Caerdydd -Casnewydd/Llundain/Manceinion/Lerpwl.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Llwybrau Rhif 27, 28, 28B Casnewydd - Caerllion neu Lwybrau Rhif 29, 29B Casnewydd - Cwmbrân.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 46 (4km/2.5mls).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.