Nadolig yng Nghastell a Thref Harlech

Llun o Castell Harlech

Castell Harlech

 Mae Castell Harlech a’r gymuned leol yn eich gwahodd i ymuno â nhw i ddathlu’r Nadolig, gyda

•      Groto Sion Corn

•      Gorymdaith Llusernau

•      Cherddoriaeth

•      Siopa hwyr

•      Crefftau lleol

•      Amrywiaeth o luniaeth

•      Cynigion arbennig

Nid oes tâl mynediad ar gyfer y digwyddiad yma.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
02 Rha 2017

Amseroedd
5.00pm - 9.00pm

Prisiau
Oedolyn - Free / Am ddim
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Free/ Am ddim

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • HarlechCastle@cymru.gsi.gov.uk    
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL46 2YH

Car Ffordd A496 o’r Bermo, A487/A496 o Borthmadog.

Rheilffordd Rheilffordd 200m/220llath, llwybr Amwythig- Machynlleth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 150m/170llath, llwybr Rhif 38 + 39 (Rhif 2 Dydd Sul), y Bermo-Harlech/Porthmadog. 

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.