Siôn Corn yn dod i ... Castell Rhaglan!

Llun o Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

Mae Siôn Corn yn dychwelyd i Raglan gyda'i Ogof Nadoligaidd

Bydd hwyl Nadoligaidd yn Rhaglan gyda Siôn Corn traddodiadol a'i gorachod (rhai'n dda, rhai'n ddrygionus). Am £3 caiff plant weld Siôn Corn yn ei ogof glyd, tra bydd y corachod yn cael hwyl Nadoligaidd yng ngweddill y castell. Bydd lluniaeth oer a phoeth ar gael hefyd.

Bydd pris arferol yn cael ei godi i'r safle. Bydd tâl ychwanegol o £3 y plentyn i weld Santa, a fydd yn cynnwys anrheg.

Amseroedd y grotto yw 11yb–3.30yp.

Cofnod diwethaf 3.30 pm

Mae'r groto wedi’i leoli o fewn y safle.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
02 Rha - 03 Rha 2017

Amseroedd
11am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - £6.50
Teulu - £19.30*
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.20
Aelod - Am Ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am Ddim/Free

Bydd pris arferol yn cael ei godi i'r safle. Bydd tâl ychwanegol o £3 y plentyn i weld Santa, a fydd yn cynnwys anrheg.

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn dan 16 oed. Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Bluetooth Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
  • RaglanCastle@cymru.gsi.gov.uk    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP15 2BT

Car Ffordd Ar yr A40 gan ddilyn yr arwyddion i Raglan.

Rheilffordd Rheilffordd Casnewydd 30km/19mllr llinellau Caerdydd-Bryste, Birmingham, Llundain a Manceinion.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 11km/7mllr Trefynwy, llwybr Rhif 60, Casnewydd-Trefynwy. Bob 2 awr yn ddyddiol.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic Llwybr Rhanbarthol Rhif 30 (1km/0.6mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.