Hwyl ar Ŵyl y Banc — Cwmni'r Gigfran

Hwyl ar Ŵyl y Banc - Saethyddion a Saethau

Hwyl ar Ŵyl y Banc - Saethyddion a Saethau

Penwythnos gŵyl y banc llawn gweithgareddau.

Dewch i gyfarfod ein cymeriadau hanesyddol a rhoi cynnig ar weithgaredd teuluol yn cynnwys saethyddiaeth!

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
05 Mai - 07 Mai 2018

Amseroedd
10.30am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40 
Pensiynwyr - £3.20

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
  • KidwellyCastle@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

 

Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA17 5BQ

Car Ffordd Cydweli ar hyd yr A484.

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.2mllr Cydweli, ar lwybr Abertawe-Aberdaugleddau/Doc Penfro.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 100m/110llath, llwybr Rhif X11/X12, Abertawe-Caerfyrddin.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (400m/437llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.