Gyfri’r dyddiau at y Nadolig

Baddonau Rhufeinig Caerllion

Mae hi bron yn Nadolig, felly ewch ati i baratoi eich dull chi o gyfri’r dyddiau hyd at y Nadolig.

Ymunwch â ni wrth i ni gyfri’r dyddiau at y Nadolig trwy ddod draw i wneud eich calendr Adfent eich hun. Fe ddylai hyn ei gwneud hi’n haws i chi gyfri’r dyddiau tan y daw Siôn Corn!

 

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
25 Tac 2017

Amseroedd
11.30am - 3.30pm

Prisiau
Oedolyn - Am ddim / free entry *
Teulu - Am ddim / free entry *
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim / free entry *
Aelod - Am ddim / free entry *
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free entry *

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk/
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.