Dewch i gwrdd â Dreigiau Cadw yng Nghastell Caerffili

Dreigiau yng Nghastell Caerffili

Dreigiau yng Nghastell Caerffili

Dyddiad / Amser:

Dydd Llun, 30 Hydref 2017 — nes i chi glywed yn wahanol. Ar agor rhwng 9.30am a 5pm bob dydd.

Lleoliad: Castell Caerffili, Caerffili

Gwybodaeth: Bydd ymwelwyr yn gallu mynd yn agos at Ddreigiau Cadw, Dewi a Dwynwen, ond bydd yn rhaid iddyn nhw gadw eu llygaid ar agor am y dreigiau bach chwareus, Dylan a Cariad, sy’n chwarae mig o amgylch y Castell… 

Archebu: Nid oes angen archebu lle.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
30 Hyd 2017 - 28 Chw 2018

Amseroedd
9:30 - 17:00

Prisiau
Oedolyn - £7.95
Teulu - £23.70
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £5.20
Aelod - Am Ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am Ddim/Free