Helfau Hwyaid y Pasg

Ymunwch â'n helfau Hwyaid y Pasg o amgylch y Baddonau Rhufeinig, a 'bachwch hwyaden' ar y ffordd. Gallwch ennill balŵn hwyaden ac Wy Pasg i fynd adref gyda chi.

£3 i gymryd rhan yn yr helfa.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
31 Maw - 01 Ebr 2018

Amseroedd
11.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - Am ddim / Free entry *
Teulu - Am ddim / Free entry *
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim / Free entry *
Aelod - Am ddim / Free entry *
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / Free entry *
* £3 i gymryd rhan yn yr helfa

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk/
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.