Ffilmiau Teuluol yng Nghastell Caerffili

Sinema Sbonc yng Nghastell Caerffili

Sinema Sbonc yng Nghastell Caerffili

Ymunwch â ni mewn lleoliad hynod wrth i Darkened Rooms gyrraedd Castell Caerffili.

Ymunwch â mewn lleoliadau gwirioneddol anhygoel wrth i ni deithio i Gastell Caerffili i barhau â'n rhaglen o ddangosiadau safle-benedol ar y cyd â Cadw a Prifysgol De Cymru. Efallai y bydd yna gynhesrwydd i'w gael yn y straeon hyn am hud ac anhefrn ond ni fydd hynny'n ddigon i gadw oefel y gaeaf draw yn y dangosiadau awyr-agored hyn. Cofiwch wisgo'n gynnes, felly!

Castell Caerffili: Beauty & The Beast (PG)

17 Tachwedd 5pm. 18 Tachwedd 2.30pm.

UDA/2017/129mun/PG. Cyf: Bill Condon Gyda: Emma Watson. Dan Stevens, Luke Evans 

Mae Belle, merch ifanc hardd ac annibynnol, yn cael ei charcharu gan fwystfil yn ei gastell. Er gwaethaf ei hofnau, mae hi'n dod yn gyfeillgar â staff y castell, sydd wedi'u swyno, ac yn dysgu gweld y tu hwnt i olwg erchyll y bwystfil er mwyn adnabod calon lân a gwir enaid y tywysog sy'n cuddio oddi mewn

Mae tocynnau ar gyfer yma.

--------

£10/£8

Tocynnau ar gyfer hefyd o’r Swyddfa Docynnau 0292030 4400.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
17 Tac - 18 Tac 2017

Prisiau
Oedolyn - £10.00 per film/y ffilm
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £8.00 per film/y ffilm

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
  • CaerphillyCastle@cymru.gsi.gov.uk
  • Safleoedd gollwng i ymwelwyr anabl mewn ceir wrth y brif fynedfa
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Peidiwch â bwydo'r adar gyda cynnyrch bara. Mae bara yn niweidiol i'r adar.
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CF83 1JD

Car Ffordd A468 (o Gasnewydd), M4 (Cyff 32), A470, A469 (o Gaerdydd).

Rheilffordd Rheilffordd 1km/0.6mllr Caerffili, ar lwybr Caerdydd-Bargod Rhymni.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Gyferbyn, Caerffili/Islwyn Rhif 26, Caerdydd-Caerffili/Tredegar.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr 4 (200m/219llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.