Ffantasi a Straeon Tylwyth Teg

Castell Rhaglan

Castell Rhaglan

Un tro yng Nghastell Rhaglan... Ymunwch â ni ar gyfer ein penwythnos poblogaidd o Straeon Tylwyth Teg. Dewch i gyfarfod y cymeriadau a’r dreigiau gwych. Cewch gymryd rhan yn ein llwybr drysau Tylwyth Teg neu Ysgol y Dreigiau a bod yn Farchog neu Arglwyddes y Deyrnas! Hwyl a sbri i bawb.

Dewch i ddianc i fyd ffantasi yng Nghastell Rhaglan. Cewch gyfarfod cymeriadau’r straeon a chofrestu yn Ysgol y Dreigiau! Bydd llwybr drysau tylwyth teg, gemau a llwyth o hwyl.

Mae’r castell ar agor o 9.30am tan 5pm
Mae gweithgareddau’n cael eu cynnal o 11am tan 4pm

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
27 Mai - 28 Mai 2018

Amseroedd
11.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10 
Pensiynwyr - £5.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Bluetooth Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
  • RaglanCastle@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP15 2BT

Car Ffordd Ar yr A40 gan ddilyn yr arwyddion i Raglan.

Rheilffordd Rheilffordd Casnewydd 30km/19mllr llinellau Caerdydd-Bryste, Birmingham, Llundain a Manceinion.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 11km/7mllr Trefynwy, llwybr Rhif 60, Casnewydd-Trefynwy. Bob 2 awr yn ddyddiol.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic Llwybr Rhanbarthol Rhif 30 (1km/0.6mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.