Gŵyl Archaeoleg

Cloddio Castell Coch Canoloesol: Cyrch Fictoraidd

Cloddio Castell Coch Canoloesol: Cyrch Fictoraidd

Cloddio Castell Coch Canoloesol: Cyrch Fictoraidd

 

Ymunwch â ni i ail-greu'r gwaith cloddio oes Fictoria a gynhaliwyd yma yn ystod y 1800au. Dewch o hyd i eitemau personol o'r Oesoedd Canol, dysgwch sut yr oedd pobl yn eu defnyddio, a'u cofnodi wrth i chi fynd ymlaen.

 

Mae lefelau uchaf Castell Coch wedi cael eu hailadeiladu yn null oes Fictoria, ond mae'r lefelau isaf a'r sylfeini yn rhai Canoloesol. Cyn i'r gwaith ail-adeiladu hwn gael ei gynnal, cynhaliwyd cyfres o gloddiadau archaeloegol gan G.T.Clark, y cyhoeddwyd ei waith yn 1850. 

 

Torchwch eich llewys a dewch o hyd i drysorau amrywiol o'r Oesoedd Canol, ceisiwch ddyfalu beth sydd gennych yn eich llaw! Dysgwch sut i gofnodi'r eitemau hyn yn eu cyd-destun archaeolegol a rhowch gynnig ar y dulliau hyn sy'n dal i gael eu defnyddio hyd heddiw.

 

Teithiau tywys o'r castell am 10.00am, 1.00pm a 4.00pm

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
14 Gor - 15 Gor 2018

Amseroedd
10.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10
Pensiynwyr - £5.50

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn dan 16 oed

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • CastellCoch@llyw.cymru
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2018
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk/
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CF15 7JS

Car Ffordd M4 (Cyff 32), A470 yna dilynwch yr arwyddion.

Rheilffordd Rheilffordd 2.5km/1.5mllr Ffynnon Taf, llwybr Caerdydd-Ffynnon Taf/Merthyr Tudful/ Aberdâr/Treherbert.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 1km/0.6mllr Tongwynlais, llwybr Rhif 26, Caerdydd-Tongwynlais/Tredegar neu lwybr Rhif 132 Caerdydd-Tongwynlais-Maerdy.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8, Taith Taf.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.