Nosweithiau Ffilm yng Nghastell Caerffili

Sinema Sbonc yng Nghastell Caerffili

Sinema Sbonc yng Nghastell Caerffili

Ymunwch â ni mewn lleoliad hynod wrth i Darkened Rooms gyrraedd Castell Caerffili.

Ymunwch â mewn lleoliadau gwirioneddol anhygoel wrth i ni deithio i Gastell Caerffili i barhau â'n rhaglen o ddangosiadau safle-benedol ar y cyd â Cadw a Prifysgol De Cymru. Efallai y bydd yna gynhesrwydd i'w gael yn y straeon hyn am hud ac anhefrn ond ni fydd hynny'n ddigon i gadw oefel y gaeaf draw yn y dangosiadau awyr-agored hyn. Cofiwch wisgo'n gynnes, felly!

--------

Castell Caerffili: Young Frankenstein (PG)

17 Tachwedd 8pm.

UDA/1974/106mun/PG. Cyf: Mel Brooks. Gyda: Gene Wilder, Marty Feldman, Peter Boyle, Teri Garr, Madeline Kahn, Cloris Leachman

Deulu mor wallgof ac y gredir gan bawb. Ond pan mae’n darganfod dyddiadur ei daid, mae’n benderfynol o fodloni ei chwilfrydedd drwy ail-greu’r arbrofiadau. Mae gan glasur Mel Brooks bopeth – linellau gwych i’w dyfynnu, perfformiadau ffantastig ac hydynoed dawnsio tap! 

Mae tocynnau ar gyfer yma.

--------


Castell Caerffili: Led Zeppelin: The Song Remains the Same (15)

18 Tachwedd 8pm.

DG/1976/137mun/PG. Cyf: Peter Clifton, Joe Massot Gyda: Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones 

Mae ‘The Song Remains The Same’ yn cael ei ystyried fel un o’r ffilmiau cyngerdd gorau erioed, gan ddangos Led Zeppelin ar eu hanterth yng Ngerddi Madison Square yn 1976. Mae’n cynnwys cyfweliadau gyda’r band, perfformiadau anhygoel o rai o’u caneuon enwocaf, gan gynnwys ‘Stairway to Heaven’, ‘Whole Lotta Love’ a ‘Dazed and Confused’, wedi’u plethu gydag ambell i adran ffantasi. Dyma gofnod o roc ar drothwy’r chwyldro punk, yn ei holl rwysg a rhodres.

Mae tocynnau ar gyfer yma.

-------- 

£15/£12

Tocynnau ar gyfer hefyd o’r Swyddfa Docynnau 0292030 4400.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
17 Tac - 18 Tac 2017

Prisiau
Oedolyn - £15.00 per film/y ffilm
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £12.00 per film/y ffilm

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
  • CaerphillyCastle@cymru.gsi.gov.uk
  • Safleoedd gollwng i ymwelwyr anabl mewn ceir wrth y brif fynedfa
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Peidiwch â bwydo'r adar gyda cynnyrch bara. Mae bara yn niweidiol i'r adar.
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CF83 1JD

Car Ffordd A468 (o Gasnewydd), M4 (Cyff 32), A470, A469 (o Gaerdydd).

Rheilffordd Rheilffordd 1km/0.6mllr Caerffili, ar lwybr Caerdydd-Bargod Rhymni.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Gyferbyn, Caerffili/Islwyn Rhif 26, Caerdydd-Caerffili/Tredegar.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr 4 (200m/219llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.