Nosweithiau Calan Gaeaf

Nosweithiau Calan Gaeaf

Nosweithiau Calan Gaeaf

Fentrwch chi ymweld â Chastell Coch am noson iasoer?

Mae Bram Stoker — awdur ffuglen arswyd — wedi cael cynnig defnyddio Castell Coch fel man tawel i weithio ar ei nofel ddiweddaraf. Bu ar daith i Transylfania yn ddiweddar, ac fe’i hysbrydolwyd i ysgrifennu am greaduriaid hunllefus sy’n enwog am ddychryn y bobl draw yno. 

Gelwir y creaduriaid sombïaidd hyn yn “fampiriaid” a dywedir eu bod yn sugno gwaed bodau dynol fel rhan o’u bywydau Satanaidd. 

Mae Stoker wedi dechrau ar ei lawysgrif, ond er mawr ddychryn iddo, mae’n gweld bod un o’r fampiriaid wedi ei ddilyn yr holl ffordd o Transylfania. 

Mae’r creadur dychrynllyd hwn, sef Dug Draciwla, yn cuddio rhywle yn y castell. Mae’r heliwr fampiriaid enwog, Dr Lewis Van Helsing, yn chwilio am y bwystfil ac mae’n rhaid i’n gwesteion helpu hefyd er mwyn achub y byd rhag “Tywysog y Tywyllwch”.  

Wrth chwilio amdano, bydd y gwesteion yn dod ar draws rhai o gymeriadau o nofel Draciwla Stoker a byddant yn rhyngweithio gyda nhw a’r tywysydd.

Teithiau am 6.30pm, 7.15pm, 8.00pm ac 8.45pm.
Rhaid archebu tocyn o flaen llaw.  Archebwch eich lle drwy ffonio Castell Coch 029 2081 0101.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
26 Hyd - 28 Hyd 2017

Prisiau
Oedolyn - £10.00

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • CastellCoch@cymru.gsi.gov.uk 
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2018
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk/
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CF15 7JS

Car Ffordd M4 (Cyff 32), A470 yna dilynwch yr arwyddion.

Rheilffordd Rheilffordd 2.5km/1.5mllr Ffynnon Taf, llwybr Caerdydd-Ffynnon Taf/Merthyr Tudful/ Aberdâr/Treherbert.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 1km/0.6mllr Tongwynlais, llwybr Rhif 26, Caerdydd-Tongwynlais/Tredegar neu lwybr Rhif 132 Caerdydd-Tongwynlais-Maerdy.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8, Taith Taf.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.