Chwilfa Frawychus Calan Gaeaf

Diwrnod Arswyd Calan Gaeaf

Diwrnod Arswyd Calan Gaeaf

Ewch ar hyd llwybr thema Calan Gaeaf yng Nghastell Caernarfon am ddiwrnod llawn cyffro ac arswyd!

Dilynwch gyfarwyddiadau gan ein criw ysbrydol wrth i chi deithio ar hyd ffyrdd tywyll a dringwch dyrrau dychrynllyd i chwilio am y marchog atgas. Bydd gwobrau i bawb sy'n cymryd rhan. Bydd paentio wynebau, crochan berwedig o gawl, dowcio am afalau, cerfio pwmpenni a thwba lwcus.

Dydd Sadwrn 28 Hydref 11am - 3pm. Tâl mynediad arferol.

Dydd Mawrth 31 Hydref 4pm - 7pm. £5.80 i oedolion, plant o dan 16 am ddim. Tocynnau ar gael o'r castell - 01286 677617.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
28 Hyd - 31 Hyd 2017

Prisiau
Oedolyn - £8.95
Teulu - £26.60*
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £5.80
Aelod - Am Ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am Ddim/Free

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

31 Hydref 4pm - 7pm. £5.80 i oedolion, plant o dan 16 am ddim.

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
 • CaernarfonCastle@cymru.gsi.gov.uk
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Mae lleoedd parcio ar gael ar gyfer hyd at 6 char y tu blaen i'r castell. Mae maes parcio cyhoeddus amser hir ar gael ar lan y dŵr y tu cefn i'r castell.
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

 • Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

  Cyfarwyddiadau

  Cod post LL55 2AY

  Car Ffordd A4085, A487(T), B4366.

  Rheilffordd Rheilffordd 16km/10mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.

  ???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220llath Caernarfon Pen Llŷn, llwybr Rhif 5/5A/5B, Bangor-Caernarfon.

  ???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.