Ysbrydolwyd gan Ystrad Fflur - Ffotograffiaeth

Abaty Ystrad Fflur

Abaty Ystrad Fflur 

Mae Abaty Ystrad Fflur wedi bod yn ysbrydoliaeth i’r celfyddydau ers canrifoedd. Ymunwch â ni ar un o’n diwrnodau ‘Ysbrydolwyd gan’.

Edrychwch ar yr abaty drwy lens, y bensaernïaeth a’r dirwedd yn ogystal â’r bywyd gwyllt lleol.

Bydd tiwtor ffotograffiaeth lleol wrth law i gynghori ac annog, p’un ai eich bod chi’n rhoi cynnig arni am y tro cyntaf, eisiau gwella eich sgiliau neu’n chwilio am ysbrydoliaeth!

Hefyd, bydd arddangosfa o ddelweddau sydd wedi cael eu tynnu gan warcheidwaid yr abaty ym mhob tymor.

Dewch â chamera neu ffôn clyfar! (I dynnu lluniau er defnydd personol yn unig).

Digwyddiad yn yr awyr agored.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
11 Aws 2018

Amseroedd
11am - 4.30pm

Prisiau
Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60 *
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40
Pensiynwyr - £3.20

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth
  • StrataFloridaAbbey@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SY25 6ES

Car Ffordd Isffyrdd o Bontrhydfendigaid, gellir ei gyrraedd o’r B4340

Rheilffordd Rheilffordd Aberystwyth 20km/12mllr Llinell Amwythig - Aberystwyth

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 82 (4km/2mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50