Noson Hanes Byw – Gwaredigaeth Robin

Castell Conwy

Castell Conwy

Mae aelod ffyddlon a chefnog o’r gymuned wedi marw, gan addo gadael rhan helaeth o’u heiddo i achos da. Fel un o’i gyfeillion pennaf, rydych wedi derbyn gwahoddiad i’r cynhebrwng. Ond mae’r ymadawedig wedi gadael cyfres o gliwiau, llythyrau, a gwrthrychau i chi, a bydd rhaid i chi ddatrys y ddirgelwch!

Dewch i’r castell gyda’r hwyr i weld un o’n sioeau Hanes Byw ni. Dyma berfformiadau rhyngweithiol sy’n dibynnu ar gyfraniadau gan y gynulleidfa, ac yn gyfle i chi ddysgu mwy am hanes lleol.

Bydd y perfformiad yng Nghastell Conwy yn cael ei gynnal gan grŵp sy’n fawr eu bri ym mhedwar ban byd- peidiwch â cholli’r cyfle!

Perfformiadau am 6:30yh a 8:00yh. Bydd pob perfformiad oddeutu 1 awr o hyd.

I archebu lle, ffoniwch 01492 592358.

 

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
21 Meh - 22 Meh 2018

Prisiau
Oedolyn - £10
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £8

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau
  • ConwyCastle@llyw.cymru    
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL32 8AY

Car Ffordd Conwy ar yr A55 neu’r B5106.

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.6mllr Cyffordd Llandudno neu 0.6km/0.4mllr Gorsaf Conwy, ar lwybr Crewe-Cyffordd Llandudno/Caergybi.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220llath, llwybr Rhif 5, Llandudno - Conwy - Bangor/Caernarfon

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (150m/164llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.