Penwythnos Hanes Byw

Bydd Castell Biwmares yn croesawu cymdeithas ganoloesol House of the Black Star a fydd yn gosod gwersyll yn y castell ble byddan nhw’n dangos sut beth oedd bywyd yn y canoloesoedd. Cewch wisgo arfwisg, ymarfer defnyddio gwaywffon, gwylio’r saethwyr yn arddangos eu sgiliau, gwaith lledr a chrefftau.

Grŵp bychan sy’n ail-greu yw’r criw, bydd ganddyn nhw nifer o bebyll canoloesol yng ngerddi’r castell a byddan nhw’n dangos sut beth oedd bywyd yng nghyfnod y cestyll. Cewch weld arfau canoloesol a dysgu sut roedden nhw’n cael eu defnyddio. Gall plant ymarfer defnyddio gwaywffyn a dysgu sut i amddiffyn y castell rhag ymosodwyr. Cewch weld adar ysglyfaethus gan ddyn y tylluanod a dysgu sut roedden nhw’n cael eu defnyddio yn y canoloesoedd.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
26 Mai - 28 Mai 2018

Amseroedd
11.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Fre/Am Ddim
Pobl anabl a chydymaith - Free/Am Ddim

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10 
Pensiynwyr - £5.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy
  • Parcio cyfyngedig ar y stryd, Parcio Talu ac Arddangos gerllaw
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Byddwn yn croesawu cŵn ar denynnau i’r castell o fis Tachwedd 2017 ymlaen. Dylech gael gwared â baw ci mewn modd priodol ac oddi wrth y gofeb os gwelwch yn dda.
  • Peidiwch â bwydo'r adar gyda cynnyrch bara. Mae bara yn niweidiol i'r adar.
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL58 8AP

Car Ffordd A545 (Porthaethwy) A5 (Bangor).

Rheilffordd Rheilffordd 15km/9mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Ena’s 100m/110llath, llwybrau 53/57/58 Bangor-Biwmares-Llanddona/Penmon.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (5km/3mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.