Llwybr a Straeon Lleol am Wrachod

Diwrnod Arswyd Calan Gaeaf

Diwrnod Arswyd Calan Gaeaf

Dewch i glywed straeon arswyd am y gwrachod a oedd yn byw yng Ngheredigion!

Yna, ceisiwch ddod o hyd i'r holl gliwiau ar y llwybr Calan Gaeaf i ennill gwobr frawychus. Bydd gwobr ychwanegol i'r rhai sydd wedi gwisgo fel gwrach neu ddewin!


Bydd y prynhawn yn llawn straeon, ble cewch ddysgu am y gwrachod oedd yn byw'n lleol. Yna dilynwch y llwybr arswydus a chasglu eich gwobr unwaith i chi ddod o hyd i'r holl gliwiau.


Straeon am 12pm, 1.30pm a 2.30pm.

Llwybr ar gael drwy'r dydd.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
28 Hyd 2017

Amseroedd
12pm - 3pm

Prisiau
Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.90*
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.60
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free
*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn dan 16 oed

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth
  • StrataFloridaAbbey@cymru.gsi.gov.uk    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SY25 6ES

Car Ffordd Isffyrdd o Bontrhydfendigaid, gellir ei gyrraedd o’r B4340

Rheilffordd Rheilffordd Aberystwyth 20km/12mllr Llinell Amwythig - Aberystwyth

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 82 (4km/2mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50